Detta är en lista som samlar byggnader och miljöer runt om i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. ”Målet är att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför”, skriver föreningen på sin hemsida.

Byggnadsvårdföreningen är en ideell och oberoende förening som bildades 1975.