Det förbyggande arbetet mot våld i nära relationer går upp ett par växlar i Danderyd.

Nyligen beviljades kommunen ett stöd på 450 000 kronor via Brottsförebyggande rådet. Något som möjliggör ett par nya satsningar under hösten.

Annette Lindell, trygghetssamordnare, berättar att kommunens arbete i dag – med deras samverkanspartners som kvinnojourerna, polisen, med flera – ska utvecklas. Både inom kommunen och till andra aktörer.

– Det pågår alltid ett arbete med den här frågan. Men det här arbetet kan alltid förbättras, man kan alltid göra mer, säger hon.

Mörkertal i Danderyd

Under 2022 anmäldes 36 019 fall av misshandel i Sverige där den utsatta var bekant med gärningspersonen. Vuxna kvinnor är starkt representerade i den gruppen.

Det är svårt att säga exakt hur vanligt förekommande våldet är på en plats, exempelvis i Danderyd, säger Annette Lindell.

– Det är känt att undersökningar av självrapporterade data inte stämmer med polisanmälda brott. Det finns alltid ett mörkertal.

Ska samverka mer

Hon visar en av deras kampanjer: "Våld Är Aldrig OK". På toaletterna vid kontaktcenter i Mörby centrum sitter dekaler utplacerade, via vilka besökare enkelt kan få information om var man kan få hjälp.

Målet är att nå ut till fler som behöver hjälp, och som vill hjälpa till.

– Det är ett mål att samverka mer. När fler träffas för att prata om det här så bubblar idéerna upp till ytan.

– Sedan så är tanken det här arbetet ska bli mer systematiskt och utvärderas. Då kan vi göra det hållbart i längden, säger Annette Lindell.

Annette Lindell visar en dekal som Danderyds kommun har satt ut. Via den kan man få kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor.

Annette Lindell visar en dekal som Danderyds kommun har satt ut. Via den kan man få kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor.

Anton Kyhlbäck

I slutet av november planerar de delta under evenemanget En vecka fri från våld. Exakt vad de ska göra då är inte bestämt ännu.

– Om man har någon idé så går det bra att höra av sig till mig.

Om man själv är utsatt, eller orolig för någon annan, så finns det alltid hjälp att få, menar Annette Lindell.

– Våldet är inte nödvändigtvis alltid fysiskt. Det kan vara att man hotar genom att slå näven i en vägg eller att man säger att man ska publicera bilder på nätet.