Planeringen av de förberedande markarbetena på Årstafältet tar längre tid än planerat. Som det ser ut nu räknar staden med att sätta spaden i marken igen efter årsskiftet 2023/2024. Under hösten kan det bli enstaka ledningsomläggningar och sprängningar, samt mindre betongjobb och underhåll. Bostadsbyggandet sätter enligt planen i gång under hösten 2025.

För den som är nyfiken på framtiden finns numera ”digitala gåturer”. Det innebär att man själv kan gå runt på Årstafältet, eller sitta hemma, och få guidningen i sin mobiltelefon. Turerna finns på stadens hemsida.