Vi träffar föräldrarådgivarna Jannike Sjölander, Maja Öberg och Sandra Edholm Ignat på familjecentralen i Vårby. För drygt två år sedan började Huddinge med två föräldrarådgivare i Vårby. Nu finns det åtta i kommunen, fördelade på Vårby, Flemingsberg, centrala Huddinge och Skogås.

– Det fanns ett glapp i det förebyggande arbetet i kommunen vad gäller åldrarna 6 till 12 år. För de yngre har vi familjecentralerna och tonåringarna har fältarna men däremellan fanns inget riktigt förebyggande arbete, säger Jannike Sjölander.

Föräldrarådgivarna är ett unikt nära samarbete mellan skola och socialtjänst. De är anställda av socialtjänsten, men arbetar i skolans värld.

– Tanken är det inte ska vara någon hög tröskel för att kontakta oss. Det kan vara ett stort steg att ansöka om stöd hos socialtjänsten, men man behöver inte ha stora problem för att komma till oss. Det räcker att man har frågor kring föräldraskapet, säger Sandra Edholm Ignat.

Hjälper och stöttar föräldrar

Föräldrarådgivarna är ute på skolorna och lärarna kan fånga upp frågor och slussa vidare till dem.

– Vissa har problem i skolan. Då kan vi sammanföra alla och försöka samverka kring barnet, säger Maja Öberg.

Ibland kan det också vara lättare för föräldrar att ta upp problem i skolan med någon utomstående.

Föräldrarna vänder sig till rådgivarna med både stort och smått. Det kan handla om allt från skärmtid eller att ordna fritidsaktiviteter till konflikter. Det kan också handla om rent praktiska saker som att ta kontakt med myndigheter eller ansöka om SL-kort.

– Är man orolig för att ens barn är ute sent på kvällarna då får vi börja där. Många hör av sig om konflikter inom familjen och vill ha en bättre relation till barnen. Om det handlar om att barnen inte vill göra läxor pratar vi om hur man kan skapa en bra situation kring läxläsningen, säger Sandra Edholm Ignat.

De ordnar också populära föräldrakurser och kan även samla föräldrar utifrån behov som framkommer.

– I Flemingsberg var det flera som var oroliga för vad som skulle hända när barnen blev äldre kring deras umgänge. Då samlade vi dem och så fick de träffa en av fältarna som kunde berätta vad de ser när de är ute, säger Sandra Edholm Ignat.

Minska risk för utanförskap

Det talas ofta om vikten att tidigt arbeta förebyggande för att motverka att barn senare hamnar i kriminalitet eller utanförskap.

– Många gånger kan det vara samma grundproblem och det förebyggande arbetet handlar om att komma åt kärnan. Om det är mycket konflikter hemma och man hittar sätt att minska konflikterna och få bättre relationer mellan barn och föräldrar minskar risken att barnet hamnar i kriminalitet eller psykisk ohälsa och förbättrar möjligheten att det lyckas med skolan, säger Sandra Edholm Ignat.

De vill också poängtera att många föräldrar gör väldigt mycket bra.

– Det är inte så att vi ska tala om för föräldrarna hur de ska göra. Ofta kan det handa om att stärka föräldrarna i att de gör mycket bra saker, säger Jannike Sjölander.

Hittills har de varit i kontakt med omkring 150 familjer. Vad de känner till finns det inte föräldrarådgivare på samma sätt i andra kommuner.

– Det kan finnas andra varianter, men när vi träffat på andra kommuner har de varit väldigt intresserade och nyfikna, säger Maja Öberg.