Vad är Skolinitiativet Solna?

– Det är ett initiativ som startats för att få en långsiktig förändring av skolpolitiken i Solna. Vi är en politiskt obunden grupp med föräldrar från olika miljöer, med olika yrken och med barn på olika skolor i Solna, både kommunala och friskolor. Det som förenar är att vi vill öka resurserna till barnen som går här. Varenda unge ska gå ut grundskolan med en bra kunskapsryggsäck inför gymnasiet och vuxenlivet. Det är målet.

Vad anser ni är felet med Solnas skolpolitik?

– Skolan får för lite resurser och det fattas hastiga beslut, senast nu om skolnedläggningar. Vi har sett en försämring de senaste åren med lärare som är slutkörda och säger upp sig, vikarier och inställda lektioner. Det går inte att skylla på pandemin – att det saknas personal bottnar i politiken och att det inte skjuts till tillräckligt med pengar. Då blir det omöjligt för rektorer att driva en skola som ger barnen de förutsättningar som krävs.

Hur tänker ni att ni ska påverka?

– Vi kommer att skriva debattartiklar, uppvakta politiker, skaffa underlag och informera varandra och politikerna om brister och de konsekvenser som det får på barnen. Vi kommer också att synas i sociala medier.

Och så vill ni ha en folkomröstning om resurserna i Solnas skolor.

– Ja, det ska vi. Och vi börjar snart.