Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun föreslår en stängning av Sjumilaskogens förskola till sommaren, något som Mitt i tidigare berättat.

Anledningen är att antalet barn i förskoleåldern i den sydvästra kommundelen, där Sjumilaskogens förskola är belägen, minskar.

– Det går åt pengar på lokaler som inte används, som man hellre vill lägga på pedagogiskt material, personal och liknande. Inte för att hyra tomma lokaler, säger Susanna Falk, utbildningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Susanna Falk är utbildningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Susanna Falk är utbildningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Idag har Sjumilaskogens förskola fyra avdelningar, men endast två av dem är öppna. Förskolan har en kapacitet på 70 barn, men enligt kommunen går endast 35 barn där i dagsläget.

"Behöver inte vara oroliga"

Miranda Karlsson, som själv har ett barn på Sjumilaskogens förskola, har startat en namninsamling i syfte att stoppa en eventuell stängning av förskolan. I dagsläget har 212 personer skrivit under.

– Förra veckan fick vi ett meddelande på vår skolapp av rektorn om att det kommit ut en notis i tidningen gällande en eventuell nedstängning av förskolan. Men de menade att vi inte skulle vara oroliga, säger Miranda Karlsson.

Miranda Karlsson har själv en son under två år och har startat en namninsamling för att barnen ska få ha kvar sin förskola.

Miranda Karlsson har själv en son under två år och har startat en namninsamling för att barnen ska få ha kvar sin förskola.

Privat

Efter att ha läst sammanträdesprotokollet från kommunen om förslaget ansåg Miranda Karlsson att hon visst hade skäl att oroa sig.

– Ingen har presenterat en plan för var våra barn ska gå efter nedstängningen. Det känns som att det här har skett i skymundan, menar hon.

Svårt att få plats

Miranda Karlsson berättar att hon personligen ringt till alla privata samt kommunala förskolor i Vallentuna. Hon har då fått beskedet att ingen kommer att ha plats för fler förskolebarn från och med sommaren.

Susanna Falk menar däremot att alla barn kommer erbjudas förskoleplats i kommunen till höstterminen.

– Vi vet hur många barn som går vidare till förskoleklass, och det kommer att finnas lediga platser på flera förskolor i Vallentuna. Det kan däremot bli svårt att bli erbjuden plats innan augusti, säger Susanna Falk.

Sommaren 2022 lade man ned den fristående förskolan Zetterlunds, som också var belägen i sydvästra Vallentuna, på grund av överkapacitet av förskoleplatser. Enligt Miranda Karlsson kom flera av barnen då till Sjumilaskogens förskola.

– Nu när de äntligen kommit på plats ska de behöva ryckas upp från sin trygghet, säger Miranda Karlsson.