Föräldrar, elever och andra engagerade befann sig på torsdagskvällen på Centralvägen utanför stadshuset för att tända ljus och visa sitt missnöje med Solnas nedläggning av delar av Skytteholmsskolan och Granbacka.

Manifestationen samlade uppskattningsvis hundra personer. Vid 18-tiden fick polisen avbryta och skingra folksamlingen, då max åtta personer får samlas.

En lista med cirka 1 500 namn lämnades i stadshusets postfack, då skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) med hänvisning till corona inte ville ta emot den.

Nedläggningar klubbades

I stadshuset klubbades på kvällen, precis som förväntat, de stora förändringarna.

– En oändlig besvikelse, säger Katarina Gröndahl som har barn på Skytteholmsskolan morgonen efter.

https://www.mitti.se/nyheter/facken-eniga-fel-att-stanga-ned-pa-skytteholm/reptlj!ZuTp@fhBDt6j9I@507w2Jw/

– Vi tycker att det är ett förhastat beslut på lösa grunder. Det är helt makalöst att de får så massiv kritik från flera håll och ändå kör på som att förslaget är det bästa i världen – för vem? Det finns bara förlorare i det här.

"Fortsätter kämpa"

En föräldragrupp har startat nätverket Skolinitiativet Solna för att kämpa för mer resurser åt skolorna i kommunen.

– Det tar inte slut här. Vi kommer att fortsätta kämpa för att varenda unge ska rustas för framtiden, säger Katarina Gröndahl.

https://www.mitti.se/nyheter/barnen-blir-som-forsokskaniner/reptkD!2ab54Wx5ChtTcnWpb5bhNA/

Med beslut taget stängs Skytteholmsskolans mellan- och högstadium till höstterminen 2021, liksom mellanstadiet på Granbacka.

Barnen flyttas till Råsundaskolan, Råsunda Centralskola och till Tallbackaskolan.