Demonstrationer. Till vänster, Jacobiskolan i Vällingby. Till höger, skärdump från mobilfilm från skolpersonalens, föräldrarnas och elevernas demonstrationen utanför Skolinspektionens lokaler den 23 mars. Före detta eleven Abdirahman Abdulkadir ansåg att det var orimligt av Skolinspektionen att stänga skolan och att man i stället borde utkräva ansvar från skolans ytterst ansvariga ledning. Foto: Louise Bornhall och Privat

Föräldrar hoppas Jacobiskolan kan räddas kvar

En demonstration är genomförd och fler planeras. Det säger Amel Olevic, en av de drivande föräldrarna som försöker få den muslimska friskolan Jacobiskolan att leva vidare.

  • Publicerad 14:00, 3 apr 2022

I onsdags förra veckan, den 23 mars, demonstrerade ett hundratal föräldrar, lärare och elever mot Skolinspektionens beslut att stänga den fristående muslimska friskolan Jacobiskolan i Vällingby.

– Demonstrationen gick någorlunda bra. En del av oss fick komma in på Skolinspektionens kontor och prata med dem. De har lovat göra allt de kan för både skolan och oss föräldrar, säger han.

700 elever berörs

Skolinspektionen återkallade den 17 mars samtliga godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige, tidigare Al-Azharstiftelsen, som driver Jacobiskolan. Såväl stiftelsen som själva skolan i Vällingby är omstridd efter flera uppmärksammade kontroverser.

Bilder från demonstrationen. Foto: Privat

Foto: Privat

De undersöker också om de själva kan gå in och driva skolan som ett kooperativ.

Nya demonstrationer är på gång, enligt Amel Olevic.

– Vi planerar större demonstrationer mot beslutet på Mynttorget, i Göteborg och i Malmö. Vi förhandlar med kommunerna nu om tillstånd, säger han.

Kan överklaga

Föräldrarna har grundat en petition och namninsamling mot beslutet.

– Vi har över tusen namn och hoppas kunna komma upp i 1 500, säger Amel Olevic.

Till den 7 april har de nuvarande ägarna på sig överklaga beslutet. Om det står sig kan skolan bara fortsätta bedrivas i sin nuvarande form om en ny aktör tar över.

Upprört bland föräldrar efter beslutet om Jacobiskolan

Socialdemokraterna i staden har sedan tidigare föreslagit att Stockholms stad öppnar en kommunal skola i lokalerna i Vällingby, som ägs av kommunala Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab.

Mitt i har under 1,5 veckas tid sökt Jacobiskolans rektor Hussein Ibrahim och företrädare för ägarna för en kommentar, utan resultat.

Skolinspektionen stänger omstridd Vällingby-skola

Amel Olevic förälder i Jacobiskolan i Vällingby. Foto: Stefan Källstigen

Nu berörs 700 elever när skolan måste stänga efter vårterminen. De flesta eleverna bor i Järva och i Hässelby-Vällingby och staden bereder nu plats åt dem på kommunala skolor.

– Vi anser att det är fel att stänga en hel skola, när det är ledningen som borde bytas ut, säger Amel Olevic.

Styrelsen har bytts ut

Skolinspektionen bedömer att flera företrädare för stiftelsen är olämpliga att bedriva skolverksamhet, främst beroende på att man inte fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna, ekonomisk misskötsamhet och bristande laglydnad.Att stiftelsens styrelse redan bytts ut anser inte Skolinspektionen är tillräckligt. Föräldrarna hoppas att nya aktörer är intresserade av att ta över skolan.

Detta har hänt inom skolkoncernen de senaste åren

2017 Granskade Diskrimineringsombudsmannen grundskolans i Vällingby dåvarande val att ha könsuppdelad idrott. DO slog fast att det skulle kunna göra att elever diskriminerades och efter det ska uppdelningen ha upphört, enligt skolan.

2019 Dömdes grundaren till stiftelsen samt tre andra personer till fleråriga fängelsestraff sedan de tog ut 11 miljoner kronor som egentligen skulle gått till skol- och förskoleverksamheten i Vällingby och Hjulsta. De fyra tvingades betala tillbaka nästan 4,5 miljoner i skadestånd till stiftelsen.

Pengarna skulle användas till att starta en bankverksamhet, men våren 2016 fick man avslag av Finansinspektionen. Stiftelsen hävdade att syftet med bankverksamheten var att säkra skolverksamhetens fortlevnad och att tillhandahålla lån till den muslimska gruppen i Sverige, vars religion förbjuder lån mot ränta. Men enligt domstolen var detta inte förenligt med stiftelsens ändamål.

2020 Beslutade utbildningsnämnden att dra in tillstånden för Al-Azhars förskolor i Vällingby och Hjulsta. Enligt nämnden har stiftelsen inte lyckats redovisa vad skattepengarna används till och man anses sakna ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna. Beslutet verkställdes 2021.

2021 Skolinspektionen beslutar att stänga två Al-Azharskolor i Örebro, sedan man bland annat fått uppgifter om att en person valts in i styrelsen som återvänt till Sverge från Syrien, där han i samband med krig ska ha haft som syfte att ansluta sig till en terrororganisation. Personen skulle enligt uppgifter från Säpo under 2021 fortfarande vara anhängare av våldsbejakande islamism och ha ett brett kontaktnät i den våldbejakande islamismen i Örebro. Enligt Säkerhetspolisens bedömning skulle Al-Azharstiftelsen i Örebro vara en verksamhet där barn troligtvis utsattes för radikalisering.

2022 Skolinspektionen drar in tillståndet för Jacobiskolan i Vällingby och för två gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg som det stiftelseägda företaget Edinit AB driver, International IT College of Sweden i Vasastan och dess systerskola i Göteborg.

Visa merVisa mindre