Föräldrar. Carolina Lagerwall, Ebba Engstrand och Per Wickman. Tre av de tolv föräldrar som har överklagat flytten och nu får rätt. Foto: Mikael Andersson

Föräldrar får rätt – skolflytt strider mot barnkonventionen

Förvaltningsrätten menar att Danderyd kommuns beslut att flytta särskoleverksamheten från Vasaskolan strider mot barnkonventionen. Samtidigt meddelar kommunen att de överklagar till kammarrätten, och går vidare med planerna på flytten till hösten.

  • Publicerad 15:05, 7 jul 2021

Det var i november som föräldrarna till ett tiotal barn på Vasaborg och särskoleverksamheten på Vasaskolan, fick beskedet om flytten. Enligt föräldrarna skulle flytten innebära för stor omställning på kort tid för barnen.

Mitt i Danderyd har tidigare skrivit om fallet.

Föräldrar i uppror mot flytt av särskolan

Nyligen kom en dom i ett liknande fall kring en skola i Solna, något som Mitt i var först att rapportera om.

Domstolsbeslut: Högstadiet på Skytteholmsskolan blir kvar

Förvaltningsrätten menar att beslutet bakom skolflytten strider mot barnkonventionen, som från och med förra året är lag i Sverige.

I februari klubbades förvaltningens förslag att flytta särskoleverksamheten i utbildningsnämnden, efter att man redan hade bordlagt beslutet till följd av kritiken från föräldrarna.

De tolv föräldrar som överklagade beslutet får alltså nu rätt. Enligt förvaltningsrätten har barnkonsekvensanalysen från kommunen, innan beslutet tagits, inte varit tillräckligt bra.

”I det aktuella målet synes kommunen därför inte ha fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats” står det i domen.

En av de engagerade föräldrarna, Carolina Lagerwall, kommenterar utfallet.

– Det här är väldigt glädjande för oss. Vi har kämpat sedan dag ett när vi fick beskedet om flytten av våra barn. Vi hade en förhoppning om att förvaltningsrätten skulle gå på vår linje, säger hon.

Överklagar rättens beslut

Men konflikten ser ut att vara långt ifrån över. Under tisdagen meddelade Danderyds kommun att de överklagar beslutet till kammarrätten i Stockholm, och går vidare med flytten som planerat.

Enligt utbildningsnämndens ordförande Monica Renstig (L) har barnkonsekvensanalysen varit tillräcklig.

”I och med att vi vet att vi har gjort en korrekt barnkonsekvensanalys och ställningstaganden, kommer jag som nämndordförande att fatta beslut om att överklaga” säger hon i ett pressmeddelande.

Lättare att rekrytera lärare

Förvaltningen har tidigare försvarat beslutet med att de på sikt vill koncentrera särskoleverksamheten till en plats. Bland annat för att det ska bli lättare att rekrytera utbildade speciallärare för barnen.

Utbildningsnämnden, som under fjolåret gick med ett miljonunderskott i sin budget, har räknat med att flytten blir en besparing på cirka 1,3 miljoner kronor.

"Barn faller mellan stolarna"

Föräldern Carolina Lagerwall meddelar att de tycker kommunens beslut att överklaga är tråkigt, men välkomnar ändå att frågan utreds vidare.

– Det finns också en fördel i att det här lyfts ännu mer. Vi tror att även kammarrätten kommer döma till vår fördel. Samtidigt tycker vi att det här är tråkigt, att kommunen väljer att överklaga beslutet och drar ut på det här, säger hon till Mitt i.

Hur blir det nu till hösten för barnen?

– Några barn får stanna kvar och integreras i resursklasser på skolan. Andra har fått byta till en ny kommun. Men det är också de som fallit mellan stolarna i det här, och det är precis det vi har påpekat skulle hända hela tiden, säger Carolina Lagerwall.

Hon är även kritisk till hur kommunen har hantera det här innan förvaltningsrättens beslut.

– I och med att de har dragit det så här så långt så finns ingen personal kvar på Vasaborg. Det är en ny riskfaktor eftersom det inte alls är säkert att de anställda vill komma tillbaka. Så om det här rivs upp igen, då är det tillbaka till skolbänken för kommunen.

Flytten av särskolan

I slutet på förra året kom förslaget från bildningsförvaltningen om att slå ihop kommunens särskoleverksamheten, bland annat Vasaborg på Vasaskolan, till Kevingeskolan.

Kommunen har meddelat att de gjort en anpassning av lokalerna på Kevingeskolan inför flytten. Mellan 7 och 9 barn berörs av flytten på Vasaskolan.

Förslaget klubbades den 3 februari. Fyra ledamöter röstade mot förslaget: Patrik Nimmerstsam (C), Lukas Johannesson (C), Michael Mandahl (C) och Jan Lindqvist (M).

Visa merVisa mindre