När Susanne Celper, som har barn på Skytteholmsskolan, hörde att förvaltningsrätten dömde kommunens beslut som ett brott mot barnkonventionen trodde hon först inte att det var sant.

– Jag vågade inte hoppas att vi skulle få rätt även om jag alltid tyckt att vi haft det. Nu när det har sjunkit in så känns det fantastiskt att få en dom som visar att kommunpolitiker inte bara kan köra över det som är barnens bästa.

https://www.mitti.se/nyheter/domstolsbeslut-hogstadiet-pa-skytteholmsskolan-blir-kvar/repugf!9e7zIeK3gxM1dQSFvm3Lw/

Vad tror du denna dom visar Solna stad?

– Jag hoppas att det visar kommunen att de måste lyssna och beakta barnen innan de tar beslut. Det här är betydelsefullt och jag hoppas de inte bara rättar till saker och tar ett nytt beslut utan verkligen tar reda på vad som är bäst i det här läget.

Beslutet om nedläggningen av högstadiet togs i december förra året och det senaste halvåret har kantats av att arbeta mot nedläggningen.

Kommunen överklagar

Under onsdagen överklagade Solna stad domen.

I nuläget är det oklart vad som kommer att ske om domen står kvar efter överklagan, men i praktiken är kommunens beslut verkställt. Det innebär att till höstterminen går eleverna i årskurs 9 kvar på Skytteholmsskolan samtidigt som resterande elever på mellan- och högstadiet börjar på andra skolor i kommunen.

– Överklagan var väntad men jag tycker att det är synd att de gör det, oron och ovissheten förlängs ju bara för barnen. Jag tycker att Solna stad skulle ha tagit en rejäl funderare och lyssnat på sina invånare i stället, menar Susanne Celper.

Dubbelperspektiv

Kristina Bergström, rektor på Skytteholmsskolan, tog emot förvaltningsrättens dom med skilda tankar.

– Det är ett dubbelperspektiv. Jag förstår att föräldrar vill ha sina barn på en skola där de trivs och är trygga men jag förstår också att det är svårt att ha skolor som inte är fullbelagda.

Om det är så bra att högstadiet ska finnas kvar på Skytteholmskolan ändå är Kristina Bergström osäker på.

– Jag vet inte om det skulle bli så mycket bättre för eleverna. Vi kan inte garantera att samma lärare får komma tillbaka till hösten. Ja den rumsliga tryggheten får barnen tillbaka men får de tillbaka den mänskliga i form av samma mentorer och lärare?, säger Kristina Bergström.

Men Susanne Celper håller inte riktigt med.

– Beslutet kunde de ju göra i en handvändning då borde man ju i princip kunna förvänta sig att de kan göra en handvändning åt andra hållet också.