Förbud. Om toaletterna inte renoveras kan Arbetsmiljöverket förbjuda äldreboende i 40 av 96 lägenheter. Foto: Johan Kristensen

För liten toa – 40 kan få flytta

Närmare hälften av de äldre på Postiljonens vård- och omsorgsboende i Svedmyra kan tvingas flytta. Toaletterna i lägenheterna är för små och Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda verksamheten.

  • Publicerad 06:15, 13 okt 2020

Det måste finnas tillräckligt svängrum för rullstolar.

På en inglasad balkong sitter en kvinna i rullstol och kisar mot solen.

Postiljonens vård- och omsorgsboende har 96 lägenheter för såväl dementa som äldre med fysiska krämpor.

Kan förbjudas

Men Arbetsmiljöverket kan förbjuda äldreboende i 40 av lägenheterna från den 30 september 2021 eftersom toaletterna är för små.

– Det måste finnas tillräckligt svängrum för rullstolar och plats för mer än en person att hjälpa den som behöver gå på toaletten, säger Kristina Lutz (M), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Sannolikt måste flera äldre flytta.

– Det finns tillgängliga platser på andra boenden i stadsdelen, säger Kristina Lutz.

Kostar 2,2 miljoner

Fastighetsägaren Micasa har utrett möjligheterna att renovera Postiljonen. Genom att byta till mindre tvättställ och flytta dem närmare dörren skulle toaletterna leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.

Fastighetsstrategen Gunnar Kempe beräknar kostnaden till 2,2 miljoner kronor.

Kristina Lutz är tveksam till alternativet.

– Ska vi renovera måste alla som bor där ändå flytta ut så det blir också en process.

Vad händer med lägen­heterna om ni inte kan ha äldreboende?

– Vi får titta på vilken annan verksamhet man kan använda dem till.

80 centimeters utrymme krävs

Vård- och omsorgsboenden måste ha minst 80 centimeter vid sidan om toaletter och sängar för att anställda ska kunna göra tunga lyft.

Källa: Farsta stadsdel och Arbetsmiljöverket