Statistiska Centralbyrån har nyligen presenterat befolkningssiffror för 2022. Anmärkningsvärt är att den största folkökningen i landet har skett i Sigtuna kommun.

Hela Sveriges befolkning har ökat med 0,7 procent jämfört med 2021 - medan befolkningen i Sigtuna kommun har ökat med hela 3,2 procent på bara ett år.

Befolkningen förväntas utökas mer

Den största folkökningen har skett bland 15-24 åringar. År 2021 beräknades folkökningen i denna åldersgrupp vara tre personer, medan det 2022 var 331 personer.

Åsa Aalto är infrastrukturchef i Sigtuna kommun, och tror att anledningen till den stora befolkningsökningen har flera orsaker.

– En av anledningarna kan vara att det kommit mycket nya bostäder på kort tid. Det är relativt billigt att bo i området och sedan är det ett bra läge mellan centrala platser som Uppsala och Stockholm, säger Åsa Aalto.

Åsa Aalto är infrastrukturchef i Sigtuna kommun, och tror att folkökningen kan bero på bland annat den stora mängd nya bostäder som tillkommit på kort tid.

Åsa Aalto är infrastrukturchef i Sigtuna kommun, och tror att folkökningen kan bero på bland annat den stora mängd nya bostäder som tillkommit på kort tid.

Privat

I kommunens översiktsplan från 2022 står det att befolkningen förväntas utökas i framtiden, vilket ställer krav på fler förskolor samt skolor.

– Det innebär nya behov i varje nytt område som utvecklas. Vi ser till behovet, hur befolkningen ser ut, vilka åldrar det gäller och hur behovet kommer se ut över tid, säger Åsa Aalto.

Fokus på kollektivtrafik

Åsa Aalto menar att ett stort fokus gällande infrastrukturen och den ökade folkmängden ligger på kollektivtrafiken.

– I och med folkökningen ser vi till tillgängligheten. Hur man kan ta sig till olika platser. Vi vill att fler ska åka kollektivt och vår plan är bland annat att utveckla bostäder nära pendeltågsstationer som Märsta och Rosersberg, säger hon.

Den lågkonjunktur Sverige befinner sig i drabbar även byggbranschen. Boverket beräknar att antalet bostäder med startbesked minskar från cirka 71 500 år 2021 till ungefär 33 000 under detta år.

– Lågkonjunkturen gör att man är lite mer försiktig nu. Det är kopplat till materialkostnader och att det just nu är dyrare att anlägga. Däremot innebär det även att fler entreprenadföretag har lägre beläggning, vilket innebär både fler anbud och en bättre konkurrens om våra upphandlingar, menar Åsa Aalto.