Enligt skolans rektor beror neddragningen på lägre anslag från regeringen. Statens bidrag till folkbildningen, bland annat folkhögskolor och studieförbund, sänks från 4,8 miljarder 2022 till 4,3 miljarder kronor 2023.

Sänkningen fanns preliminärt med även i den förra regeringens budget. Pengarna till vårdbiträdekursen i Skarpnäck kom från öronmärkta medel för yrkesinriktade kurser.

Den startade hösten 2021, men med den bakgrunden vågade inte folkhögskolan låta en ny klass börja den här höstterminen. Och någon ny klass kommer heller inte att börja.

Svenska och vård

Vårens examen där 17 elever på kursen fått utbildning inom vårdyrket samtidigt som de stärkte sina kunskaper i svenska språket blev den första och sista kursen.

– Det är en stor förlust för både samhället och för enskilda deltagare. Vi vet att många av dessa personer som gått utbildningen både har fått jobb och satsat på vidare studier inom vårdyrken, säger skolans rektor Kajsa Jungnelius i ett pressmeddelande.

Urholkning av ekonomin

När Mitt i talar med rektorn berättar hon om en bister ekonomisk verklighet för folkhögskolorna. Utöver ovanstående nämner hon också mindre pengar för satsningar på elever med kort utbildning. Samtidigt påpekar hon hur anslagen till folkhögskolor och studieförbund inte räknas upp med tiden eller utifrån ökade kostnader.

– Det innebär i praktiken sämre ekonomi. Vi står inför en process om att säga upp personal, men tittar också på hur vi kan skära i våra övriga kostnader och hur vi kan få in andra intäkter för att finansiera verksamheten, säger Kajsa Jungnelius till Mitt i.