Rinkeby har länge pekats ut som en av de platser med högst ohälsotal i länet.

Därför anordnades Rinkeby Hälsomässa i slutet av maj – både för att sprida information och öka kunskap om hälsa, men också för att fånga upp sjuka och personer i riskzonen direkt.

På plats i Rinkeby centrum fanns under tre dagar drygt 30 aktörer, som alla arbetar med fysiskt eller psykisk hälsa på olika sätt. Det bjöds även på uppträdanden av Papa Dee, teater, tal och andra aktiviteter.

– Vi vill inspirera till att leva mer hälsosamt och samtidigt upplysa människor om var och hur de kan söka hjälp om de behöver. Det man märker i Rinkeby är att många lider i det tysta, och många har inte råd att gå och kolla upp sina problem. Vi vill underlätta och korta vägarna så mycket som möjligt, säger Isabel Enberg, projektledare.

Många sjuka

På plats fanns bland annat Järva vårdcentral med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De gav tips, råd och mätte både blodtryck och sockervärden hos den som ville.

– Vi har haft flera hundra personer som kommit hit och blivit undersökta bara på en dag, det märks att det finns en enorm efterfrågan när man väl gör det tillgängligt, säger Lilian Issa, verksamhetschef på vårdcentralen.

– Det blir väldigt tydligt att folk går omkring och är sjuka utan att veta om det eller våga söka hjälp för det. I går mätte vi blodsockret på en ung, smal person och det blev error i mätaren, det var ett så pass högt värde, obehandlad diabetes. Det är väldigt oroväckande, säger Mariam Gabro, undersköterska.

De berättar att de bara under mässans första dag fick skicka omkring tio personer direkt till akuten för högt blodtryck eller blodsocker, och att de fick rekommendera många fler att uppsöka vårdcentral så fort som möjligt.

– Jag hoppas att folk tar det på allvar och faktiskt söker den vård vi rekommenderar, säger Semere Fisshaye, undersköterska.

Undersköterskan Semere Fissahaye tog prover på hundratals Järvabor under mässan.

Undersköterskan Semere Fissahaye tog prover på hundratals Järvabor under mässan.

Emma Löf Hagström

Bra initiativ

Khosro Chegeny satt i en av montrarna på mässan och fick behandling för sin axel.

– Jag har haft ont i flera år. Jag har ett jobb där jag använder kroppen och har inte riktigt haft någon information om hur man rör sig på ett bra sätt för att inte skada sig, jag har bara kört på. Så jag kom hit i går och såg att det var en hälsomässa, och så tänkte jag att jag passar på att komma tillbaka i dag och få chansen att få hjälp, säger han.

Han uppskattar initiativet.

– Det är jättebra att det här finns, så pass tillgängligt. Folk måste få mer information om saker och känna att det finns de som bryr sig om dem och satsar på deras hälsa. Det har varit ett vänligt tilltal här och aktiviteter bredvid också, vilket jag tror gör mycket för att folk ska våga gå fram och ta kontakt, säger han.

Khosro Chegeny får hjälp med sin onda axel av Vic Naquimen från TeamTera.

Khosro Chegeny får hjälp med sin onda axel av Vic Naquimen från TeamTera.

Emma Löf Hagström