Vid den kraftigt förorenade Bällstaån vill Miljöpartiet inrätta en badstrand. Om så blir fallet skulle det vara den första i Sundbyberg.

– Vi i partiet har pratat länge om att vattnet i Bällstaån är riktigt skitigt. I grunden är det vi människor som har skitat ner vattnet, då har vi en förbannad plikt att städa efter oss, tycker partiets gruppledare Martin Solberg.

När det smutsiga jobbet väl är utfört öppnar sig en möjlighet för Sumpan att få en riktig badplats, säger han.

– Jag tror att det är fullt möjligt. Vi har andra platser i Stockholmsområdet där vi har haft förorenat vatten och där man nu kan bada.

Har ni räknat på vad en sanering skulle kosta?

– Det är lite vanskligt. Man kan jämföra med andra, liknande projekt, men det blir olika dyrt beroende på typ av föroreningar bland annat.

"Ett par års sikt"

Däremot, tillägger Martin Solberg, finns ett statligt stöd som går att ansöka om för att rena vattnet i Bällstaån. Förra året låg det på cirka 900 miljoner kronor, säger han.

Solberg hoppas på ett utökat samarbete med grannkommunerna, för att påskynda saneringen av ån.

När kan badplatsen vara invigd?

– På ett par års sikt tror jag att det är fullt genomförbart.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C) säger att det låter "jättetrevligt", men har sina dubier om prislappen.

– Frågan är hur realiserbart det är, säger han.

Som en tanke har hans parti ett eget förslag på badlösning vilken han tror är enklare: bygg ut bryggorna i Bällstaviken och placera en nedsänkbar pool i den.

– I grunden är jag positiv till MP:s förslag och jag är övertygad om att vår idé också är bra.