Linden växer vid bollplanen i Eneby lekplats.

Parkingenjör Åsa Otteklint säger att det var en person som bor i närheten som anmälde att trädet såg dåligt ut.

– Stadsdelen fick en indikation på att trädet mådde dåligt och då lät vi undersöka det, en trädexpert kunde konstatera att trädet hade borrhål i sig och det är typiskt om man vill förgifta träd att man gör så, säger hon.

Linden stängslades in.

Stadsdelen har stängslat in linden och satt upp informationsskylt om det som hänt.

Stadsdelen har stängslat in linden och satt upp informationsskylt om det som hänt.

Privat

– Vi satte upp informationsskyltar om vad som hade hänt, dels för att informera, dels för att uppmärksamma allmänheten på att det här inte är okej och att vi agerar, säger Åsa Otteklint.

Polisanmält

Stadsdelen lämnade in en polisanmälan den 19 juli.

Vad har hänt efter det?

– Inte mycket mer har hänt. Polisens kvarnstenar mal väl på antar jag.

Hur mår linden i dag?

– Trädet är stressat och mår dåligt. Halva kronan har gulnat, löven har vissnat.

Ett träd av en sådan här storlek faller in under biotopskyddet, enligt Otteklint, vilket innebär att minsta åtgärd, som beskärning, kräver tillstånd.

I Bromma växer flera lindar.

– Vi har gamla lindar vid Åkeshovs slott, till exempel. Det finns flera lindar i Bromma.

Kommer den här linden att klara sig?

– Det vet vi inte men vi ska försöka rädda det med olika åtgärder. Just nu får trädet vila och se om det kan återhämta sig.

Att ersätta linden kan bli kostsamt. Otteklint bedömer att ett nytt träd kan kosta cirka 50 000 kronor.

– Vi känner oss bestörta och ledsna. Trädet är oersättligt. Det tar hundratals år för träd att utvecklas till den här storleken och de har högt biologiskt värde för miljön.

Mitt i har sökt polisen.