Fler utsatta under pandemin

Psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. Under det senaste året har ärendena blivit fler på socialtjänsten.

  • Publicerad 09:52, 11 maj 2021

I april skickade länsstyrelsen ut en enkät till kommunerna i Stockholm. Man ville veta om orosanmälningarna blivit fler under pandemin och om det skett en ökning av de ärenden som rör psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer.

Två tredjedelar av kommunerna svarade ja på båda frågorna, även om de inte alltid trodde att det var pandemin som var orsaken. Redan innan såg de att antalet orosanmälningar om barn som far illa blev fler.

I Vallentuna har de inte ökat. Men ärendena om psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relation har gjort det.

– Det är svårt att isolera orsakerna. Men upplevelsen är att det skett en successiv ökning på samtliga områden – missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation, svarar enhetschefen Heidi Ekström Staph i ett mejl till Mitt i.

Enklare att söka hjälp

Pandemin spelar roll. Men det har också blivit enklare att söka hjälp. 2020 gjordes en informationskampanj i nordostkommunerna om våld i nära relation. Det kan ha ökat antalet ärenden.

De som behöver hjälp mot sitt missbruk är oftast unga blandmissbrukare.

Enligt rapporten har det blivit svårare att till exempel nå ut med hjälp när kontakterna ska ske digitalt.

– Vi träffar alltid de klienter där de digitala möjligheterna inte räcker till, vi har både munskydd och visir och erbjuder det till kunderna. Under 2020 startade vi även en digital tjänst för ansökan om försörjningsstöd vilket har varit en lyckad satsning, skriver Heidi Ekström Staph.

Minskat kontaktnät

Arbete och studier hemifrån ger minskat stöd från vänner, skolkamrater, grannar och kolleger.

Om föräldrarna drabbas av arbetslöshet, försämrad ekonomi, psykisk ohälsa och missbruk ökar risken att barnen utsätts för våld.