Sprickor i golv och väggar behövde åtgärdas därför tömdes de 276 tillfälliga studentlägenheterna vid Sätra IP förra året. 

Under våren påbörjades inflyttning i 79 av lägenheterna. Samtidigt började även en del av de resterande lägenheterna monteras ner.

Och några fler lediga bostäder att flytta in i blir det inte.

– Vi har en överenskommelse med kommunen att vi ska avveckla cirka en tredjedel av området under 2024 för att kommunen behöver en del av marken för en egen etablering, säger Sören Eskilsson, vd på DCL-Björksätra, som äger modulerna men hyr marken av staden. 

Ska ge plats åt skola

I praktiken blir dock andelen bostäder som blir kvar betydligt färre än två tredjedelar av de 276 ursprungliga lägenheterna.

De som monterats ned sätts inte tillbaka och några av dem som används i dag ska tas bort eftersom de ligger i den del av området som staden behöver för egen del.

– Vi kommer att minska antalet från 79 till 68 på grund av avvecklingen, men dem kommer vi att kunna hyra ut även nästa år. Resten av modulerna räknar vi med att återanvända i andra delar av landet, säger Sören Eskilsson.

Som längts får de använda marken för modulbostäder i två år till. 

Marken som frigörs ska användas i samband med bygget av den nya ishallen vid Sätra IP. För att kunna fortsätta med idrottsverksamhet under byggtiden så kommer byggaktören Hemsö att behöva ytan för bland byggbodar.

På sikt planerar staden att bygga en grundskola på platsen.