Brottsförebyggare. Martin Hultberg Tarantino är ny kommunpolis på Östermalm. Foto: Johan Sjölund

Fler på Östermalm känner sig trygga

Östermalmsborna är tryggare än förra året – och tryggare än snittet i regionen. Men hur mycket pandemin har påverkat återstår att se.

  • Publicerad 06:15, 11 okt 2021

Det ska bli kul att lära känna en ny miljö och träffa med-borgare

Förra veckan presenterade polisen i Region Stockholm årets trygghetsmätning där 44 000 personer har svarat på en detaljerad enkät med frågor om allt från upplevd otrygghet till faktiskt utsatthet för brott.

Jämfört med förra året, då mätningen gjordes för första gången, uppger färre att de känner sig otrygga.

På Östermalm svarade 18 procent att de kände sig otrygga om de var ute sent på kvällen i sitt bostadsområde. Därmed tangerar Östermalm snittet i polisområde Stockholm city, vilket kan jämföras med snittet för Regionen som ligger på 24 procent.

18 procent är också en minskning jämfört med förra året. Då var motsvarande siffra på Östermalm 22 procent.

– Det är så klart positivt. Sedan måsta man ha i beak-ande att det har varit en pandemi. I vilken utsträckning det har påverkar är något polisen kommer att analysera mer, säger Martin Hultberg Tarantino.

Vandring på Strandvägen

Som ny kommunpolis på Östermalm är han spindeln i nätet för det brottsförebygg-ande och trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. Ett aktuellt exempel är trygghetsvandringen som polisen och stadsdelen ordnade på Strandvägen härom veckan.

Syftet med den typen av vandringar är inte bara att vara synliga. De fungerar också som ett slags studie-besök, säger Martin Hultberg Tarantino.

– Ökad polisnärvaro är något som ofta efterfrågas, och det är en prioriteringsfråga för respektive område. Men när det gäller trygghet handlar mycket om hur man jobbar med den fysiska platsen och frågor som trafik, belysning och vegetation. Då är det bra om både parkförvaltningen och trafikkontoret är på plats samtidigt.

Martin Hultberg Tarantono kommer närmast från Solnapolisen. Där har han både jobbat brottsförebyggande och i yttre tjänst som gruppchef.

Vad ser du fram emot med ditt nya jobb på Öster-malm?

– Det ska bli kul att lära känna en ny miljö, och att träffa medborgare och samverkanspartners i takt med att restriktionerna släpper. Kommunpolisen är en viktig funktion, det blir tydligt vem man ska vända sig till.