OROSANMÄLNINGAR. Anmälningarna om oro för barn och unga har ökat i Upplands Väsby under pandemin. Foto: Mostphotos

Fler orosanmälningar i Väsby under pandemin

Kvinnor och barn löper större risk att utsättas för våld i hemmiljö. Det visar en enkätundersökning som gjorts av länsstyrelsen i Stockholm. I Väsby har orosanmälningarna om barn och unga ökat.

  • Publicerad 11:30, 11 maj 2021

När jag läser svaren är min bedömning att fler uppger en ökning i relationsärenden, än de andra grupperna.

Enkätundersökningen genomfördes i länets kommuner under april. 17 av 26 kommuner har under hösten och vintern uppfattat en ökning av ärenden till socialtjänsten som rör missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i nära relation.

– När jag läser svaren är min bedömning att fler uppger en ökning i relationsärenden, än de andra grupperna, säger Michael Frejd, samordnare för brottsförebyggande arbete på länsstyrelsen i Stockholm till Aftonbladet.

Så svarar Väsby

I enkäten svarar Upplands Väsby kommun ”ja” på frågan om orosanmälningar till socialtjänsten ökat under hösten/vintern. De specificerar att det avser anmälningar om oro för barn och unga.

Fler fall av psykisk ohälsa

Den andra frågan lyder: ”Har ni i kommunen under hösten/vintern uppfattat en ökning av ärenden in till socialtjänsten inom missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation”?

Sammantaget svarar kommunen ”nej” men det visar sig enbart gälla missbruk, där man inte sett en ökning av antalet ärenden.

Vad gäller psykisk ohälsa har kommunen sett en ökning gällande barn och unga och våldsutsatta.

Vad gäller våld i nära relationer svarar Upplands Väsby kommun att det ”varit ett högt inflöde hela tiden, även före pandemin”.