Ett 15-tal personer har samlats vid Gruvbryggan på Utö. Det är sol och regn om vartannat – typiskt aprilväder, fast det nu har gått in i maj månad och sommarsäsongen snart drar i gång.

En nyhet inför det är en ny servicebyggnad som ska invigas denna dag. Det är ett vindskydd där besökare kan låsa in sitt bagage, serva sin cykel och ladda mobilen eller elcykelbatteriet. Byggnaden är en prototyp som drivs av solceller och är en del i ett EU-projektet för att utveckla grön turism. Det är den enda i sitt slag i Stockholms skärgård och förhoppningen är att det ska bli fler på öar med många besökare.

Invigning av väderskydd på Utö.

Invigning av väderskydd på Utö.

Maria Nykvist

Ny plan presenteras i höst

Det här är en del i att locka fler turister till skärgården. Samtidigt pågår också ett större arbete vid sidan om för att förlänga säsongen i skärgården med en månad. I höst ska en handlingsplan vara klar för hur det ska bli verklighet till år 2030.

– Det kan bli en otrolig avkastning, för lyckas företagarna så blir det fler jobb och ön lever bättre hela året. Vi vet att andra har lyckats med det, till exempel Åre och Järvsö. Skärgården är en fantastisk miljö som fortfarande är ganska dåligt känd i Europa. Men ska man klara av den ganska svåra saken att förlänga en säsong så måste det vara många aktörer som drar åt samma håll samtidigt, och det kräver en väl förankrad plan, säger Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för skärgården, som klippte det blågula bandet på invigningen.

Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för skärgårdsfrågor, berättar att en del i handlingsplanen är att se över fler turer med skärgårdstrafiken och om SL-kortet kan gälla under en längre period.

Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för skärgårdsfrågor, berättar att en del i handlingsplanen är att se över fler turer med skärgårdstrafiken och om SL-kortet kan gälla under en längre period.

Maria Nykvist

Region Stockholm presenterade en förstudie till den här planen i slutet av 2022. Den visade att störst potential finns i att förlänga säsongen genom att ha öppet även i maj eller september. Det i sin tur skulle kunna innebära 100-tals fler arbetstillfällen och ge ett stort tillskott till besöksnäringen.

– Nu tittar vi på de stora delarna i det här så som kompetensförsörjning, infrastruktur, elförsörjning och hur vi kan utveckla för kommuner med mark och tillstånd. Jag kommer att träffa näringsidkare, organisationer och främjare för att se hur gör vi det här tillsammans. Det är ett stort projekt att skapa en förlängning, säger Cissi Grape, ansvarig utredare på region Stockholm.

Cissi Grape, utredare på Region Stockholm, berättar att man inte jobbat med frågorna på den här nivån tidigare, utan det har legat på kommunerna. Förhoppningen är att en förlängd säsong ska gynna medborgare, och kanske få fler att flytta ut i skärgården om det blir fler arbetstillfällen.

Cissi Grape, utredare på Region Stockholm, berättar att man inte jobbat med frågorna på den här nivån tidigare, utan det har legat på kommunerna. Förhoppningen är att en förlängd säsong ska gynna medborgare, och kanske få fler att flytta ut i skärgården om det blir fler arbetstillfällen.

Maria Nykvist

Flera svårigheter

Men av de tillfrågade företagarna i förstudien var det en fjärdedel som inte var positiva till en förlängning av säsongen.

Rasmus Beigler på aktivitetsföretaget Aktiv skärgård på Utö, var inte en av de tillfrågade, men han är rädd för att handlingsplanen tas fram utan att de små företagen får vara med och tycka till.

– Det är bra att de tar tag i det, men det är inte helt lätt att bara förlänga. De flesta har semester en viss period på sommaren, sedan kan du självklart få hit någon tysk en annan tid. Men kostnaden för att få till något att erbjuda en annan period är ett ganska stort trappsteg att ta upp för att det ska vara värt det, säger han och fortsätter:

– Vi har mycket bokningar och kan planera därefter, men många verksamheter här har spontanbesökare och är väldigt väderberoende. De kan inte bara ha öppet på chans, det är dyrt att ha personal.

Anna Forsberg och Rasmus Beigler på företaget Aktiv skärgård menar att reservatsföreskrifterna måste luckras upp och utvecklas utifrån dagens samhälle så att det blir enklare att driva företag i skärgården. För utan fungerande verksamheter är det svårt att förlänga säsongen.

Anna Forsberg och Rasmus Beigler på företaget Aktiv skärgård menar att reservatsföreskrifterna måste luckras upp och utvecklas utifrån dagens samhälle så att det blir enklare att driva företag i skärgården. För utan fungerande verksamheter är det svårt att förlänga säsongen.

Maria Nykvist

Han menar att en handlingsplan också måste innefatta att dialogen med länsstyrelsen blir bättre, och att reservatsföreskrifterna uppdateras så att det går att utveckla verksamheter som lockar besökare.

– Det är det största hindret för oss i den här delen av skärgården. Vi har fått avslag på höghöjdsbana, bastuflotte, paintbollbana, lerduveskytte och glampingtält. Allt det här går att göra på ett miljövänligt sätt, som inte förstör naturen, säger han.

Tätare båtturer

Han liksom regionen lyfter ytterligare en knäckfråga – att båtarna måste gå oftare.

– Men det räcker inte bara att förlänga tidtabellen för Waxholmsbolaget om det inte också finns saker att göra i skärgården som har öppet. A och O är att näringsliv, kommun och region har en gemensam målbild och jobbar samtidigt, säger Gustav Hemming.

En del i EU-projektet Arc Gate är digitala trafiktavlor som finns vid vältrafikerade knutpukterna Årsta brygga, Utö-gruvbryggan, Nynäshamn och Sollenkroka.

En del i EU-projektet Arc Gate är digitala trafiktavlor som finns vid vältrafikerade knutpukterna Årsta brygga, Utö-gruvbryggan, Nynäshamn och Sollenkroka.

Maria Nykvist

Det lyfts också önskemål om att SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken en längre period än dagens 14 september till 29 april.

– Det är en avvägning hur mycket mer det kommer att kosta när biljettintäkter faller bort. Det skulle förmodligen också leda till att de privata rederier som i dag driver en bra komplementtrafik till regionen skulle få svårt att klara konkurrensen. Men jag utesluter ingenting och i utredningen kan vi absolut titta på den typen av frågor också, säger Gustav Hemming.