– Vi är här och leker lekar och gör många olika saker, säger Rayan Darfi, 10.

– Det är roligt att vara i gympahallen och leka med alla, inte bara de man känner, säger Saoirse Foley, 9.

Rayan och Saoirse går i Sankta Gertruds skola och på onsdagar är de i idrottshallen och har aktivitet med Brobygget. Brobygget är ett koncept som arrangeras i samverkan mellan ett antal olika aktörer och föreningslivet i Sigtuna kommun för att barn och ungdomar ska få röra sig mer och ha en meningsfull fritid.

Det kan behövas, speciellt i vissa delar av kommunen. Riksidrottsförbundet kom nyligen ut med en rapport där det visar sig att i Sigtuna är i snitt 34,1 procent av personer mellan 7-25 år är aktiva i en idrottsförening. 37,8 procent av pojkarna och 30,1 procent av flickorna.

Färre med i förening i fattigare områden

Men det skiljer sig stort beroende från vilket område man kommer, visar rapporten. I områden med hög inkomst, hög utbildning och låg arbetslöshet är det fler barn och ungdomar som idrottar jämfört med områden med låg inkomst och hög arbetslöshet. I socioekonomiskt svaga områden är det också mykcer större skillnad mellan flickors och pojkars föreningsidrottande. Hela 19 procentenheter fler av pojkarna är med i en förening.

I Tingvalla aktiverar sig ungefär 25 av 100 pojkar i en förening men bara 6 av 100 flickor. På andra sida tabellen finns Til-Munkholmen där drygt 60 av 100 pojkar och knappt 60 av 100 flickor har en fritidsaktivitet.

– Det är bra att rapporten har kommit och det såg väl ungefär ut som vi hade trott. Det är en av anledningarna till att vi har lagt lovaktiviteterna med Brobygget just i Valsta sporthall och Ekilla sporthall. Där är det inte så många barn som är medlemmar i en förening men de kan få kontakt med föreningar genom detta projekt, säger Monica Fries som är Föreningskonsulent kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Hur ser ni på att de är så få som är aktiva i en förening i exempelvis Tingvalla och Valsta?

– Det är oroväckande att så få är aktiva. När de här siffrorna kom ger det oss också mer underlag att vi gör insatserna på rätt ställe, säger Monica Fries.

På Brobyggets lovaktiviteter samlas över 100 barn vissa dagar i Valsta sporthall. När det inte är lov kör Brobygget även där under veckodagarna och en av dessa dagar är de i Sankta Gertruds skola där Rayan Darfi och Saoirse Foley nu är med.

– Jag tycker att det är viktigt att röra på sig. Blodet pumpar och jag blir starkare, säger Rayan.

– Och så blir jag smidig och i skolan kan jag koncentrera mig bättre, fyller Saoirse i.

Saoirse går på orientering berättar hon medan Rayan inte har någon aktivitet på fritiden.

– Jag vill börja på gymnastik. Vi ska kolla om det går, säger han.