För första gången på länge saktade försäljningen av laddbara bilar in i Håbo det senaste kvartalet. Det här var inget unikt för Håbo utan gällde hela Sverige.

Enligt Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden), är detta inte något långsiktigt trendbrott, utan snarare ett hacki kurvan, svarar de nyhets­byrån Newsworthy.

För trots hacket säljs det mycket elbilar och Newsworthy har tittat på siffrorna lokalt.

57 bilar på varje stolpe

Under 2021 ökade antalet laddbara bilar med 83 procent i Håbo, från 320 till 584 fordon. I slutet av januari fanns 628 elbilar och laddhybrider i kommunen.

Samtidigt har nyhetsbyrån siffror som säger att det går 57 bilar på varje publik laddplats.

Svarar nej

Mitt i Bålsta ställde frågan till de lokala politikerna. Är det tillräckligt med publika laddplatser i Håbo?

En kraftig majoritet svarar nej. Frågan som framför allt skiljer partierna åt är hur det ska bli fler laddplatser och om man anser att kommunen bör se till att det blir fler laddplatser.

– Både och. Kommunen bör ställa krav vid nybyggnation på laddplats. Kommunen bör vara huvudman på egen mark. Supersnabbladdare vid Bålsta Centrum samt enkla långsammare laddare vid pendlarparkeringen, svarar Miljöpartiet.

– Det är ett ansvar för både enskilda, kommunens företag och kommunen som har ett delat ansvar, ingen äger detta själv, menar Bålstapartiet.

Sverigedemokraterna, som är det enda partiet som inte svarar­ rakt nej på frågan om det är för få platser utani stället menar att frågan bör styras av behov och efter­frågan, håller inte med.

– Kommunen driver inte några bensinstationer, det gör privata aktörer. Det är således inte en kommunfråga­ alls, däremot bör vi vara en god och samarbetsvillig partner­ för de privata aktörer som önskar utveckla denna­ typ av verksamhet inom kommunen, exempelvis via markanvisningar och annat, svarar de.

– Kommunernas ansvar ska vara att underlätta och upplåta plats för privata bolag­ att bygga laddstationer, tycker Liberalerna.

Vill ha in kommunen

Moderaterna är inne på samma linje och menar att laddning främst bör skei anslutning till hemmet eller arbetsplatsen och att ansvaret­ ligger hos arbetsgivare, bostadsbolag­ och privatpersoner.

– Utbyggnad i kommunens­ regi bör ske i den mån kommunen är arbetsgivaren eller bostadsbolag, samt är möjligt i viss mån om det visar sig att andra aktörer inte alls tillgodoser efterfrågan, svarar de.

Vill öka tillgången

Flera vill dock se kommunen äga frågan på ett eller annat sätt.

– Socialdemokraterna vill att trafiken blir fossilbränslefria till 2030 och om vi kommer att styra i kommunen efter valet vill vi öka tillgången till laddplatser.I Tekniska nämnden har vi arbetat för det men det har varit mycket trögt.

– Vi tror att kommunen måste vara drivande, men privata initiativ är naturligtvis välkomna, menar Krist­demokraterna.

– Vi ser utvecklingen av fler laddplatser som en stor del i infrastrukturen i vår kommun som vi alla behöver jobba för, svarar Centern.

Vänsterpartiet hade inte inkommit med något svar när artikeln färdigställdes.