Förra sommaren fick barnmorskorna på Danderyds sjukhus förlossningsklinik nog, då det ännu en sommar fanns många luckor att fylla, med flyttade semestrar och beordrad övertid att vänta.

https://www.mitti.se/nyheter/barnmorskor-vagrar-jobba-extra-kris-pa-forlossningen/lmtfw!8764147/

Den här sommaren är de bättre rustade, enligt Maria Persson, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning.

– Alla förlossningsplatser är öppna och vi planerar för full bemanning hela sommaren, jämfört med förra året då vi gick ner i bemanning för att alla barnmorskor skulle få sin sommarsemester, säger hon.

Fler barnmorskor

De har nu fem fler barnmorskor på förlossningen och fem fler på BB. Några sjuksköterskor vidareutbildar sig till barnmorskor hos dem vilket också förstärker. För att få behålla personalen finns mentorsprogram och möjlighet att rotera mellan förlossning och BB.

– Alla förlossningskliniker i regionen har deltagit i ett gemensamt arbete med sommarplaneringen samt arbetat gemensamt för en hållbar bemanning inom förlossningsvården året runt, säger hon.

Två kvinnor per rum

2020 förlöstes 1 654 barn hos dem under de tre sommarmånaderna. Kliniken har 13 förlossningsrum, vilket innebär i snitt 1,4 födslar per rum och dygn.

Från den 31 maj kan nu kvinnor som gått över tiden och som behöver få värkarbetet igångsatt få ta tabletterna i hemmet och åka in först när det är dags att föda. Det kan ta upp till tre dygn.

Frigör platser

Så mycket som var femte förlossning behöver bli igångsatt. Men att få göra det hemma är inte för alla.

– Vi gör en individuell bedömning. Det är kvinnor där livmodertappen är omogen, vilket visar att kroppen inte är redo för förlossning, som kan komma ifråga. Kvinnor som tidigare haft snabba förlossningar är inte lämpliga, till exempel, säger förlossningsöverläkare Sophia Brismar Wendel.

Är det här ett sätt att frigöra sängplatser på kliniken?

– Både forskning och patientrapporter är positiva till att invänta förlossningen hemma. Det gör också att de inte upptar rum där vi i stället kan ta emot kvinnor i värkarbete.

Brist på barnmorskor

Även Elin Hallgren på Barnmorskeförbundet är positiv till att kvinnor får invänta att förlossningen kommer igång hemma i lugn och ro, men menar att det är platsbrist som ligger bakom införandet.

– Man försöker hitta olika lösningar, men det är bristen på barnmorskor som är problemet. Många nyutexaminerade väljer bort förlossningsvården, de är rädda att inte kunna ge en patientsäker vård, säger hon.

Lägre bemanning

Sommartid sänks grundbemanningen vid många kliniker. Trots det fortfarande finns vakanser att fylla. Vid två kliniker som hon fått vetskap om är 600 arbetspass ännu obesatta.

Ersättningen för dem som går in extra ligger på 1 600–2 100 kronor. Den som flyttar en semestervecka får 10 000 kronor.

– Men det är en kortsiktig lösning att få personalen att sälja sin semester, säger hon.