Tidig skiss på den planerade förskolan. Gestaltningen kan komma att ändras. Foto: HMXW Arkitekter

Fler barn ska rymmas i ny förskola

En ny förskola ska byggas i Fruängen, på Hannah Rydhs Gata 5. Den ska stå klar runt årsskiftet 2023/2024 och rymma 144 barn i åtta avdelningar.

  • Publicerad 06:26, 12 maj 2021

Redan i dag ligger förskolan Hannah Rydh på platsen. Den permanenta byggnaden uppfördes 1965. Den är sliten och saknar ett tillagningskök. Intill står en paviljong med tillfälligt bygglov, som bland annat rymmer ett kök. Båda byggnaderna ska rivas för att ge plats åt det nya förskolehuset.

I dag har Hannah Rydh sex avdelningar. Den nya förskolan blir alltså två avdelningar större.

Investeringen beräknas till 66,8 miljoner kronor.