Ett hål gapar i eken efter att en gren har knäckts och fallit till marken vid Sicklavallens omklädningsrum och klubbhus. Kring Sicklavallen och Sickla skola finns flera liknande ”skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd”, konstaterar kommunens planarkitekt Matilda Nilsson. 

Boxar registrerar ljud

”Flera av träden har håligheter varför det bedöms nödvändigt att anlita konsult för att genomföra en fladdersmusinventering”, skriver hon.

I Ramsmora har nordfladdermus och brunlångöra bidragit till att länsstyrelsen tillsvidare har förbjudit Nacka kommun att anlägga två elvaspelarplaner. 

I sommar ska autoboxar som spelar in fladdermössens högfrekventa ljud placeras ut kring Sicklavallen. Och framåt årsskiftet ska utredningen vara klar och konsulten ska ge ”förslag till anpassning och åtgärder”, skriver Matilda Nilsson.

”Finns fladdermöss överallt”

Efter valet stöttade en majoritet i kommunfullmäktige förslaget om en idrottspark på Sicklavallen med en elvaspelarplan för fotboll, löparbanor, parkour, utegym och klubbhus. Men genom en uppgörelse om klimatsatsningar lyckades Alliansen få Miljöpartiet att släppa frågan. Därför blir här sannolikt 200 bostäder och två åtskilda sjuspelarplaner i stället. 

De ljusskygga nattdjuren kan alltså släcka byggplanerna även på Sicklavallen. Men kommunalrådet Mats Gerdau (M) vill tona ner dramatiken.

– Det finns fladdermöss överallt. Den här typen av inventeringar är rätt vanliga, de görs i vartenda stadsbyggnadsprojekt. Vi gör geotekniska undersökningar, bullerutredningar, fladdermusinventeringar och vindstudier.

Kan det här påverka möjligheterna att bygga bostäder?

– Utredningen får ju visa om här finns fladdermöss och i så fall vilken art det handlar om. I markanvisningen vi gjorde fanns ju en plan att bevara de stora fina träden och jättefina ekarna som finns där. Jag hoppas verkligen att man kan kombinera biologisk mångfald med bostäder och idrott i området.