FILM: Här tippar Stockholm mängder av smutsig snö i Mälaren

Stockholm har tippat mängder med snö i vattnet runt om i innerstan – något som retat upp och oroat både medborgare och miljöorganisationer. Nu vill staden fortsätta snödumpningen i fem år till.

  • Publicerad 16:07, 16 feb 2021

Den senaste tiden har många reagerat på lastbilarna som dumpat snö vid Norr Mälarstrand. Enligt trafikkontoret finns det inte plats för ytterligare snöfall så snön måste bort.

Årets snöröjning har fått Stockholmare att ryta ifrån

Men i innerstan finns inga lämpliga upplagsplatser, som det gör i ytterstan.

Därför stjälps snön ner i vattnet- något staden haft dispens av länsstyrelsen att göra de senaste 15 åren på fyra platser: Norr Mälarstrand, Blasieholmen, Värtahamnen och Stadsgården.

Snötippningen är det minst dåliga från miljösynpunkt, enligt trafikkontoret. Det hade varit sämre att exempelvis köra ut snön från innerstan med lastbilar.  

– Varje gång vi tar beslut om snöutlastning, som vi bara gör i undantagsfall, så har vi konsulter som gör kontinuerliga provtagningar för att säkerställa att gränsvärden för föroreningar underskrids, säger Jarina Edlund, enhetschef gatudriftsenheten på trafikkontoret.

Men det är inte bara snö som åker ner i vattnet. Enligt trafikkontoret ska entreprenörerna städa gatorna och ta bort skräp som finns i snön innan den dumpas. Men när Mitt i är på plats kan man med bara ögat även se en bigbag ligga och flyta bland massorna.

Det verkar ju uppenbarligen åka med annat än snö också, behövs fler kontroller?

– Vi anpassar provtagningen till hur mycket snö som tippas för att få representativa prover. Ja, det kan bli aktuellt med en utökad kontroll av föremål i snön för att motverka att de hamnar i vattnet, svarar Jarina Edlund.

Vad säger du till dem som oroas över dumpningen?

– Vi gör kontinuerliga prover och ser att de halter av metaller och andra föroreningar som finns i snön understiger med väldigt, väldigt stor marginal det som är tillåtet enligt lag. Det är inget som är farligt i sig, däremot ser det inte så trevligt ut. Men vi måste tänkta på framkomligheten och trafiksäkerheten framför estetiken. 

Nu har trafikkontoret ansökt om att få fortsätta kunna tippa snö i vattnet i fem år till, max 800 000 kubikmeter om året. Dessutom vill Stockholms Hamnar tippa ytterligare 100 000 kubik vid behov.

Trafikkontoret samarbetar med andra städer och studerar andra metoder, som att smälta snö med elverk. Men i dagsläget finns ingen bättre metod, enligt trafikkontoret.

Men Fredrik Johansson, grundare till ideella organisationen Rena Mälaren som rensar bottnarna på skräp, är kritisk till det uttalandet och menar att det måste gå att hitta alternativ. Han nämner Oslo där snömassor renas på en pråm.

– Det är en pengafråga, men vi måste väl ändå vara villiga att ta det framför att förgifta våra vatten? Men det krävs att någon verkligen vill göra en förändring, säger han.

DUMPAS. Förra veckan inledde staden snötippning i innerstan. Här ses en bigbag skvalpa bland snömassorna. Foto: Per Brandt

Så säger experten

De ämnen, föroreningar och metaller, som slängs i sjön understiger det som är tillåtet enligt dispensen uppger trafikkontoret. Mitt i har låtit experter vid IVL Svenska Miljöinstituet granska underlaget för stadens nya ansökan. Enligt Mikael Olshammar, senior expert vattenförvaltning, är dumpningen ingen ”påtaglig miljöfara” baserat på mätningarna och han skriver också att det är viktigt att väga in alternativen som innebär andra miljöproblem. Däremot ligger medelhalterna i snön över de riktvärden som föreslagits för dagvattenutsläpp så ”dumpning bör ses som en sista utväg. Det finns inte heller riktvärden eller gränsvärden för makro- och mikroplast som följer med snön.”, skriver han.

Visa merVisa mindre

UPPRÖRD. – Vi lägger ner tusentals timmar på att rena vattnet, och så väljer staden själva att dumpa massorna i det som är vårt dricksvatten. Snön som dumpas är klassat som avfall, det är som att slänga sopor i sjön. Det är helt galet, säger Fredrik Johansson Foto: Sacharias Källdén

NY UTREDNING? Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) vill att staden ska utreda alternativ till snötippningen. Foto: Pekka Pääkkö

Miljöborgarrådet kritisk: "Inte långsiktigt hållbart"

Usch. Det är Miljöborgarrådet Katarina Luhrs (MP) första kommentar när snötippningen kommer på tal.

Även om Luhr, precis som trafikkontoret, uppger att det är den minst dåliga lösningen ur miljösynpunkt reagerar hon starkt på att även annat skräp åker med i djupet.

– Det är helt oacceptabelt. Det är inte rimligt att så stort skräp som byggpåsar följer med. Där har något gått fel. Men det finns även annat skräp, som cigarettfimpar, godispapper och annat som är svårare att sortera bort, säger hon.

– Vi investerar massvis för att förhindra utsläpp och rena våra vatten. Även om den här snötippningen under en-två veckor per år är en pytteliten del av alla utsläppskällor som finns så är det provocerande. Det blir kontraproduktivt.

Miljö- och hälsonämnden kommer ändå säga ja i sitt remisssvar till fortsatt dumpning. Men Luhr tycker att det nu måste till en ny undersökning av andra lösningar.

– Vi behöver sätta oss ner och fundera ut vad som kan fungera i Stockholm, snarare än att försöka kopiera vad någon annan gör. Vi måste hitta bättre sätt, det här är inte en långsiktigt hållbar lösning, säger hon.

– Vi ser ett behov av att frågan utreds brett och det tar vi nu vidare inom staden.