Nästan 300 personer med företetagsanknytning samlades förra torsdagen på Scandic Infra City för det som i mångas affärsögon är årets höjdpunkt: Näringslivsdagen.

– Det är Väsbys största mötesarena för företag, näringsidkare, kommunrepresentanter och politiker, sa en stolt Camilla König Ekegren, verksamhetschef för Väsby Promotion, som står som arrangör.

Mod, motivation och möjligheter, ett tema som "skapar hopp i rådande omvärldsläge", gick som en röd tråd genom programmet. Camilla König Ekegren och Ann-Christin Frickner (C), ordförande i näringsliv- och kompetensutskottet inledde dagen. Den sistnämnda pekade ut tre områden som Upplands Väsby kommun jobbat extra mycket med: projekt Tillväxt Väsby, för att skapa fler jobb, ett nätverk för kvinnligt företagande och nya marketableringsområden.

– Väsbys närhet till Arlanda är en stor fördel, men vi måste också få fram mark för företagen att etablera sig på, sa Ann-Christin Larsson Frickner.

"Motivation – min svagaste länk"

Därefter fick deltagarna lyssna till Tobias Degsell, Gunilla von Platen och Nils van der Poel.

OS- och världsrekordhållaren i skridsko berättade om hur han många gånger önskat att han valt ett mindre ansträngande mål än att bli bäst på 10 000 meter skridsko.

– Den svagaste länken i min idrottskarriär var alltid min bristande motivation.

Hur man blir bra på att göra något man egentligen inte vill göra, som att träna, är enligt van der Poel den största utmaningen.

– Det bästa är att ingå ett avtal med sig själv och hålla det. Du vill ju uppnå dina mål.

Brinnande kris

Kommunens ekonomidirektör, Derk de Beer, hade fått det något otacksamma uppdraget att "prata positivt om ekonomi" – mitt under brinnande kris med hög inflation, höjda räntor och ökade elpriser. En ekonomisk situation som vi inte varit i sedan 1990-talet.

– Självklart drabbar krisen även Upplands Väsby. Men vi har byggt en stark ekonomi och gjort stora investeringar i tillväxt. Det har vi igen nu.

Moderator var journalisten och programledaren Kattis Ahlström, som erkände att Upplands Väsby var något hon tidigare "mest åkt förbi". Hon kom även med ett avslöjande om en av bygdens rocksöner.

– Joey Tempest friade till mig en gång i radiostudion. Men det var några rynkor och kilon sedan. På mig, alltså.

Hon tycker att Väsbys företagare och företagande uppvisar en "vilja och drivkraft".

– Det verkar även finnas ett gott samarbete mellan företagarna här.