I västerort har flera av grundskolorna präglats av rektorsbyten sedan höstterminens start förra året. Enligt Teddy Söderberg, grundskolechef i Spånga och Hässelby-Vällingby, är det ingen onormal rekrytering som skett.

– Vi har sett efter pandemin att folk börjat byta jobb mer. Man byter till någon annan skola i området till exempel, säger han.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Spånga och Hässelby-Vällingby.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Spånga och Hässelby-Vällingby.

Liza Simonsson/Lizafoto

Sedan höstterminens start har Tobias Hansson tagit över rollen som rektor på Grimstaskolan, efter att Marita Svahn gick i pension.

På Spånga grundskola har man en ställföreträdare sedan höstterminens start, Eva-Karin Ingelfeldt, medan rekryteringen pågår. Christine Akalla började samtidigt som ställföreträdare på Vällingbyskolan, men är från och med vårterminen ordinarie rektor.

Ser helst långvarighet

Teddy Söderberg menar att man normalt sett inte vill byta lärare eller rektorer på en skola allt för ofta.

– Det är viktigt med kontinuitet, men givetvis kan ny personal tillföra ny energi, säger han.

På Björnboda-Sörgårdsskolan har Terhi Sörensen tagit sig an rollen som rektor sedan vårterminens start. Just nu pågår rekrytering på Maltesholmsskolan då nuvarande rektor, Partow Khademi, kommer att lämna för en ny rektorstjänst i ett annat skolområde.

Hur är en bra rektor enligt dig?

– Det är många olika personlighetstyper som kan lyckas som rektorer, men det krävs framförallt en stabil och stark ledare. Eftersom det är en såpass människotät verksamhet krävs det att man gillar att arbeta med människor, säger Teddy Söderberg.