Ordförande. Emma Feldman (M) är stolt över kommunens agerande i pandemin, men kräver mer på riksnivå. Foto: Mikael Andersson

Feldman (M): ”Saknar statliga insatser”

Ett år som inte har ­varit likt något annat. Så beskriver Emma Feldman (M) pandemin – och efterlyser mer stöd från högre ort.

  • Publicerad 12:00, 21 feb 2021

Det är väldigt svårt att tala om att man gjort något bra i ett läge där människor inte längre finns.

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande, konstaterar att alla Järfällas verksamheter har satts på prov det gångna året.

– Vi har sett otroligt fint arbete, och jag är väldigt stolt över våra medarbetare och det jobb de har gjort.

– Samtidigt har vi vissa verksamheter som har varit och är extremt pressade.

Det visar sig bland annat hos Arbetsförmedlingen.

Bland Järfällabor mellan 16 och 64 år var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 9,5 procent i januari i år. En ökning med 1,4 procentenheter, jämfört med samma månad i fjol.

Problem sedan tidigare

Emma Feldman säger att problemen med arbetslöshet fanns på nationell nivå redan före pandemin, vilken sedan gjort situationen än värre. Hon poängterar dock att pengar är avsatta för utbildning och arbetsinsatser i den senaste höstbudgeten.

– Det är sådant som behöver göras, men ytterst handlar det om att vi saknar statliga insatser för att få ner arbetslösheten.

Staten har också ett stort ansvar när det gäller företags överlevnad i krisen, menar hon. Även om Järfälla kommun har kunnat bistå till en del med bland annat hyreslättnader.

121 avlidna

Fram till den 8 februari hade 121 människor i Järfälla avlidit till följd av covid-19. Drygt två tredjedelar av dem bodde på särskilt boende eller hade hemtjänst.

Samtidigt har Järfälla klarat sig utan anmärkningar i Ivo:s granskningar, enligt Emma Feldman. Hon nämner också att kommunen var tidigt ute med att införa besöksförbud på äldreboenden, i ett försök att stävja smittspridningen.

– Men det är väldigt svårt att tala om att man har gjort något bra i ett läge där människor inte längre finns. Det är hemskt, varje människa som inte har klarat sig igenom det här innebär en katastrof.

Järfälla har näst lägst andel vaccinerade i regionen