En Vallentunabo i 50-årsåldern fick delvis nej till ekonomiskt bistånd för en stor elräkning. Socialnämnden tyckte att hen hade gjort av med orimligt mycket el och ersatte bara med knappt hälften.

Månaden därpå gavs ingen elersättning alls eftersom hen inte följt sin missbruksvård och inte sökt jobb.

Vallentunabon överklagade och nu får kommunen bakläxa av förvaltningsrätten. Faktiska kostnader ska som regel inte ifrågasättas och eftersom det nu finns luftvärmepump kommer de att gå ner, skriver domstolen. Dessutom har Högsta domstolen slagit fast att man inte får villkora ekonomiskt bistånd till missbrukare.