Mitt i Värmdö berättade förra veckan att det kommer bli svårare att få bredband till öarna i Stockholms skärgård. Orsaken är omprioriteringar hos staten när det gäller ekonomiskt stöd, framförallt till fritidshusområden.

Möjabon Sune Fogelström menar, liksom Region Stockholm, att det här går helt emot utvecklingen och arbetet med att få fler att vilja flytta ut och bosätta sig i skärgården.

– Pandemin har lärt oss att det är möjligt att jobba på distans och allt fler här ute gör det, distans har blivit norm. Men de öar som saknar bredband kommer man inte åka ut och sätta sig och jobba på, säger han.

"Feltänk"

Det är inte bara permanentboende som jobbar från öarna, även till viss del fritidsboende, enligt Sune, därför behöver även de bredband.

– De kanske vistas här ute några dagar i veckan och är en del av vårt skärgårdssamhälle. De handlar mat, utnyttjar båttrafiken och så vidare. Varje familj, varje arbetstillfälle som bidrar till utveckling här ute är viktiga för oss. 

Skärgårdspendlare. Många Stockholmare väljer att jobba på distans från fritidshuset i skärgården.

Skärgårdspendlare. Många Stockholmare väljer att jobba på distans från fritidshuset i skärgården.

Pekka Pekköö

Att minska ner stödet för fiberutbyggnad i Stockholms län är ett feltänk, enligt Sune Fogelström.

– Region Stockholm är Sveriges tredje största landsbygd, med 140 000 invånare som bor på landet. Då blir det här ett tokigt sätt att se på saken. Stockholm är inte homogent.

Svajjig mobiltäckning

Konsekvensen av att bromsa utbyggnaden av bredband blir att personer på icke anslutna öar måste förlita sig på mobila uppkopplingar och master, enligt Sune.

– Lägg till att det fasta telefonnätet håller på att försvinna helt. Då blir bra mobiltäckning ännu viktigare.

Varför räcker inte det mobila nätet?

– Den mobila uppkopplingen är väldigt ojämn, ibland fungerar det, ibland inte, och så kan man inte ha det när man försöker jobba. Många här ute som inte har bredband hör av sig och vill ha det.

De senaste åren har dock många av de större öarna i Värmdös skärgård fått bredband, förklarar Sune Fogelström, som var med vid utbyggnaden av fibernätet i Möjaskärgården, när totalt 52 öar blev anslutna.

– Det är ytorna runt Hjälmö, Gällnö, Lådna och Svartsö, inre mellanskärgården, som fortfarande är utan och där är ju en stor utbyggnad på gång. Men de som inte får bredband nu kommer knappast att få det i framtiden, menar Sune.

– Samtidigt är det inte kommersiellt rimligt att bygga ut till gles glesbygd. Någon måste betala för det, så det är en svår ekvation, tillägger han.

LÄS ÄVEN

https://www.mitti.se/nyheter/skargardsoar-riskerar-bli-utan-bredband-6.3.45138.45cea95d51