Sollenkroka, Lådna, Träskö och Gällnö. Det är några av de skärgårdsöar som är på väg att få supersnabbt bredband, tack vare stöd från statliga Post och Telestyrelsen (PTS) som ska stimulera fiberutbyggnad i glesbygden.

– Förra året tilldelades vi 85 miljoner från PTS för Stockholms län. Det har vi använt till flera projekt i Norrtälje, Värmdö och Vaxholms skärgård som vi inte hade haft råd med annars, säger Maria Sörman, regionchef på bredbandsföretaget IP Only.

I vår räknar företaget med att lägga ut sjökabel till flera av öarna. Senast 2024 ska det vara klart. Och kanske blir detta den sista utbyggnaden i Stockholms skärgård.

– Det finns i princip inga fler områden på landsbygden i Stockholms län där det är kommersiellt möjligt, säger Maria Sörman.

Inför 2022 ändrades reglerna så att det blir svårare att få stöd för utbyggnad till fritidshus. En rapport från Post och Telestyrelsen i september har också fått flera aktörer att ana ytterligare åtstramningar.

– PTS för ett resonemang om att skapa en jämnare fördelning av stödet över landet. Och då finns en risk att Stockholmsregionen blir utan, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

I en fotnot i PTS-rapporten står att det är "potentiellt möjligt att utesluta Stockholms län genom att /.../ en byggnad som ligger i ett län med en högre utbyggnadsgrad än 98 procent inte kan vara stödberättigad."

I Stockholms län är utbyggnadsgraden just 98 procent. Cirka 7 000 fastboende saknar närhet till snabbt bredband. Petter Öhrn, pressansvarig på Post och Telestyrelsen menar att formuleringen inte ska övertolkas.

– Det är inte ett skarpt förslag från PTS utan ett hypotetiskt resonemang. Hur reglerna ska se ut nästa år är inte beslutade, understryker han.

Men Anton Västberg på Region Stockholm vill ändå slå ett slag för att Stockholms glesbygd inte ska särbehandlas negativt.

– Att det finns bredband är en förutsättning för att folk ska kunna bo kvar och för att ha ett näringsliv som fungerar. Det är en del av ett attraktivt skärgårdsliv. Har du inte bredband är du inte med, säger Anton Västberg.

– Och bara för att vår skärgård ligger i en region som i övrigt är tättbebyggd ska den inte behandlas sämre än övrig glesbygd i landet, tillägger han.

Maria Sörman på IP Only är av samma uppfattning. Det statliga stödet täcker mindre än en tredjedel av företagets utbyggnadskostnader i glesbygden, men är ändå avgörande.

– Den enda utbyggnad som skulle bli möjlig utan stödet är förtätning i områden där det redan finns ett nät. Att fortsätta bygga ut till öarna skulle inte vara möjligt, säger hon.