Trafikborgarrådet svarar att målet ligger kvar i budgeten för nästa år.

– Trafikkontoret ska lösa uppgiften. Staden har pekat ut gatumark som skulle vara lämplig för laddplatser, och uppmanat elbolagen att ansöka om att få använda den. Totalt skulle den sammanlagda ytan kunna inrymma upp till 20 000 laddplatser, men bolagen har inte varit tillräckligt på. Målet ligger dock kvar.

– Ett mer långsiktigt mål är att stadens alla p-platser ska ha laddstolpar till år 2030. Det rör sig om cirka 100 000 platser.

Innovativ gatuladdning

Helldén berättar också att man lägger en miljon kronor på en tävling riktad till företag som jobbar med laddosor och infrastruktur kring eldistribution till bilar. Budgeten klubbades för tre veckor sedan.

– De lösningar för laddstolpar som finns på marknaden nu är väldigt dyra, så vi hoppas få in nya idéer och lösningar via tävlingen som utlyses 2022. Vi måste hitta andra sätt för parkeringarna på gatumark.

I huvudsak ansvarar staden för de publika parkeringarna, mest gatuparkering. Stockholm Parkering handhar de på privat mark, oftast då garage, men driftar även ett stort antal av stadens parkeringar i avtal med staden.

Martin Weiman, Vasastadsbo med elhybridbil som Mitt i intervjuade i maj, är fortsatt kritisk till den långsamma utbyggnadstakten.

– Det har inte hänt något sedan i våras. I mina kvarter runt Vegagatan har det inte tillkommit några nya laddplatser. Det blir miljöavtryck att åka runt och leta lediga platser och tvärt emot vad som är syftet med elhybrid.

Han har förståelse för att elbolagen inte driver på utbyggnaden då tekniken är dyr. Om att utlysa en tävling säger han luttrat att "det kommer ju att lösa allt...". Han ångrar dock inte valet att skaffa elhybridbil.

– Det känns ändå helt rätt. Men att i dagsläget köpa en ren elbil hade inte varit aktuellt.