– Efter pandemin har vi sett en nedgång. Det beror troligen på att fler har sysselsättning. Många som tidigare stått nära men utanför arbetsmarknaden har fått jobb nu, säger Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna.

Att fler är i sysselsättning är ”otroligt positivt” då det innebär ”en helt annan livssituation” för dem jämfört med om de skulle leva på försörjningsstöd, förklarar Elisabeth Bengtsson.

– Ja, för det är inte lätt att klara sig på ekonomiskt bistånd. Mat- och elpriser har höjts mycket men nivån på ekonomiskt bistånd ligger kvar. Det kommer att bli en höjning vid årsskiftet, säger hon.

I absolut sista hand

Det är heller inte alldeles enkelt att få ekonomiskt bistånd. Det är tänkt att bli aktuellt i absolut sista hand, berättar Elisabeth Bengtsson.

– Man får inte ha något sparbelopp och bor man ihop med någon så har man försörjningsplikt gentemot varandra, vi tittar på hela familjen. Och i förlängningen kan man tvingas sälja sin bil om man har det, eller sin bostad.

Bostad? Var ska man bo då?

– Behöver man bara stöd en kort tid, tillfälligt, så krävs det inte men annars kan det bli att man måste sälja och kanske köpa något mindre eller bo i andra hand.