Under hela pandemin släppte SL-bussarna på resenärerna genom bakdörrarna utan att ta betalt. "En förekommande uppfattning bland resenärerna blev då att det var gratis att åka buss", konstaterar Trafikförvaltningen.

Fusket steg därmed från tidigare 3 procent till över 12 procent under 2020. Den stora ökningen av gratisåkandet var just på bussarna, men fler plankade också på tunnelbanan, visar statistiken.

Men när framdörrarna började användas igen sjönk fusket i rask takt. 2022 var andelen som plankade till och med något lägre än 2019.

Under pandemin var fuskåkandet fyra gånger högre än normalt.

Under pandemin var fuskåkandet fyra gånger högre än normalt.

Region Stockholm

SL förlorar mer

Ändå förlorar SL mer pengar på fuskåkning nu än innan pandemin, trots färre plankare. 2022 var inkomstbortfallet 320 miljoner, mot 280 miljoner 2019.

Det beror på att en betydligt större andel av resorna numera sker med enkelbiljett, vilket gör att SL:s genomsnittliga intäkt per resa har ökat rejält. Samma andel plankare ger därmed ett större intäktsbortfall.

Under pandemin steg plankandet även i tunnelbanan. Nu är det slut på gratisåkandet

Under pandemin steg plankandet även i tunnelbanan. Nu är det slut på gratisåkandet

Mostphotos

Upp 28 procent

Den ökade andelen enkelbiljetter beror med stor sannolikhet på att en större andel resenärer bara reser till jobbet ett par dagar i veckan istället för varje dag. Det blir då mer fördelaktigt med enkelbiljetter, skriver Trafikförvaltningen i sin rapport.

Det här innebär också att stockholmarna i snitt betalar 28 procent mer per SL-resa jämfört med före pandemin – en kombination av höjda SL-priser och förändrad biljettmix. SL-taxan har ökat med 7 procent sedan 2019.

Det vanligaste fusket att vuxna åker på rabatterade biljett utan att ha rätt till det.

Över hälften av fuskåkandet består i att vuxna åker på rabatterad biljett utan att vara berättigade.

Över hälften av fuskåkandet består i att vuxna åker på rabatterad biljett utan att vara berättigade.

Region Stockholm