Kör runt. Skärpta krav kan innebära mer trafik på till exempel Lundagatan. Foto: Hampus Jarnlo

Färre dieselbilar på Hornsgatans miljözon

Nyss skärptes miljözonen på Horns­gatan, vilket gör att färre dieselfordon får köra där. Nu vill staden se liknande förbud på fler platser.

  • Publicerad 14:55, 8 jul 2022

Ju färre dieselbilar på stadens gator, desto bättre.

Sedan januari 2020 har västra delen av Hornsgatan varit en miljözon klass 2. Den 1 juni i år skärptes kraven vilket gör att dieselfordon med utsläppsklass Euro 5 förbjuds.

Nu är det bara de som klarar kraven för Euro 6 som tillåts.

Det gör att en tredjedel av de dieselfordon som tidigare kunnat köra där inte längre får det.

– Ju färre dieselbilar på stadens gator, desto bättre. Föräldrar som promenerar med sina barn i Stockholm ska inte behöva oroa sig över hälsovådlig luft, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), i en kommentar.

Miljözonen gjorde luften på Hornsgatan (lite) bättre

Rörliga miljözoner

I årets budget har majoriteten även öppnat för att införa dynamiska miljözoner, som ska kunna aktiveras på gator där gränsvärden tidvis överskrids.

– Det handlar om miljözoner som bara träder i kraft under dagar då luften är tillräckligt dålig. Digitala skyltar skulle kunna tala om för bilisterna om miljözonen gäller eller ej.

När kan de dynamiska zonerna bli aktuella?

– Stockholmstrafiken har inte haft ett normalår sedan 2019, eftersom invånarnas resmönster förändrades under pandemin. Vi följer trafikutvecklingen efter corona för att se hur den kommer att påverka luftkvaliteten framåt.

Gällande miljözonen på Hornsgatan har en invändning varit att bilister i högre grad väljer att köra på kringliggande gator.

Har trafiken på gator i närheten ökat?

En utvärdering från 2020 visar en ökning med sju procent på Lundagatan. På andra närliggande gator har vi inte sett någon ökning. Men även de här siffrorna är svåra att förhålla sig till, på grund av corona.

Finns det en risk att det ökar ännu mer på Lundagatan när kraven skärps?

– Det är möjligt att det här kommer att ge en liten ökning, men utifrån vad vi vet sedan tidigare handlar det troligtvis om en marginell förändring.

Miljözoner och vanliga missuppfattningar

Varför miljözoner?
Anledningen till förslaget är att få ner de luftförorenande utsläppen. Något som
dieseldrivna fordon står mest för.

Blir det dieselförbud?
På sina håll har förslaget om miljözoner missuppfattats som ett totalförbud av dieselbilar, när det i själva verket handlar om äldre modeller med sämre utsläpps­klassificering. Dessutom har ytterligare förvirring uppstått eftersom flertalet
dieselbilar sålts som miljövänliga alternativ som omfattats av statliga miljöpremier.

Vad är dåligt med diesel då?
Det hela är en sammanblandning av miljöförstörande utsläpp och luftförorenande utsläpp. I den första kategorin är ett dieseldrivet fordon – med låga koldioxidutsläpp – lindrigare mot den globala miljön. Men
i den andra som påverkar luftkvaliteten
i det absoluta närområdet är dieselmotorer – med höga kvävedioxidutsläpp – en bov.

Visa merVisa mindre