Om elförsörjningen plötsligt skulle upphöra kan det ge stora negativa konsekvenser. Det mesta behöver el för att fungera. Det krävs el till sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, skicka mobilsignaler och producera radio, TV och mycket mer. I princip allt påverkas av elförsörjningen.

Privatpersoner har under det senaste året fått mycket kraftiga elprishöjningar. Sigtuna kommun har redan prissäkrat sin elförbrukning för år 2023.

– Vår upphandlade elenergi är inte rörlig rakt av. Prismässigt är en stor del av den redan fast. Det är inte det som är oron utan om det blir prat om manuell frånkoppling i vår region och hur man hanterar det i så fall, säger Simon Mughrabi som är teknik- och servicechef i Sigtuna kommun.

Prioriteringslista på verksamheter

Energimyndigheten har tagit fram en process som kallas Styrel där samtliga kommuner och regioner ska registrera en prioriteringslista över vad som måste ha el och vad de kan vara utan ett par timmar. Detta för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet. Även om elbolagen väljer att stänga av elen på kort varsel.

–Vi har tagit fram det som behövs för Styrel, men vi håller också på att ta fram en prioriteringsordning och se över vad vi kan göra för energibesparande åtgärder för att kapa topparna och på så sätt minska risk för manuell frånkoppling. Där behövs först en politisk förankring, säger Simon Mughrabi.

Till nästa möte i kommunstyrelsen ska ett sådant förslag beredas för att sedan beslutas på kommunfullmäktige den sista november.

– Vi kommer att göra vårt yttersta att spara in på el i den mån vi kan utan att det gör någon större inskränkning för kommuninvånaren. Vi vill helst inte att någon ska känna av det utan det är mer att vi energieffektiviserar på olika sätt, säger Simon Mughrabi.

Byter gatubelysning till LED

Vissa elenergibesparande åtgärder har redan dragits igång i kommunen. Exempel på sådana saker är bland annat att gatubelysningen byts ut till LED, bassängtemperaturer sänks med en grad och offentliga bastun är öppna färre timmar.

– De delar som det inte krävs något politiskt beslut bakom drar vi igång direkt. Det är något som sker löpande hela tiden. Vi sparar in där det går utan att det ska påverka för mycket för kommuninvånarna. Alla bäckar små, säger Simon Mughrabi.

Ett elavbrott kan ske när som helst och som privatperson bör man alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak. Information om hur man som privatperson förbereder dig för kortare och längre avbrott finns på Myndigheten för samhällsberedskaps webbsida.