Enligt Lotta Erlandsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorg i kommunen, vet man inte varför det skett en minskning sedan förra året.

– Det vi vet är att antalet även har minskat i flera av våra grannkommuner också. Trots lågkonjunkturen och att vi kommit från en pandemi så är det färre hushåll som ansöker än förra året, säger Lotta Erlandsson.

En förklaring skulle kunna vara att reglerna för A-kassa ändrades under 2020, i och med pandemin. Kravet på arbetat tid minskade och ersättningsnivåerna höjdes. Förra året beslutade regeringen att de tillfälliga reglerna står kvar under 2023.

I juli 2022 beslutade regeringen även att barnfamiljer med bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag fram till december. Under sommaren höjdes även tilläggsbeloppet från 25 procent till 40 procent.

– Det kan också påverka att färre har behov av försörjningsstöd, för att man klarar sig utan. Men det vet vi ju inte eftersom vi inte vet något om dem som inte ansöker, säger Lotta Erlandsson.

"Har inte blivit tuffare"

Generellt sett minskade antalet biståndsmottagare förra året i hela landet. Att antalet ansökningar minskat i Järfälla tror Lotta Erlandsson inte beror på att det skulle vara svårare att få det beviljat i dag.

– Har man rätt till ekonomiskt bistånd enligt lagstiftning och riktlinjer så är det inte svårt att få det. Om man däremot har inkomster som överstiger normen får man normalt sett avslag. Men jag skulle inte säga att vi har blivit tuffare i våra bedömningar nu än för några år sedan.

År 2020 låg arbetslösheten i Järfälla kommun på 9,3 procent. På två år har den minskat med en procent – en tänkbar anledning till att behovet av försörjningsstöd har minskat.

– Men sedan tror ju Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer öka framöver, men vi vet inte riktigt hur det kommer påverka antalet ansökningar.