Vallentuna

Två gånger har det gjorts djurskyddsanmälningar mot fårägaren. Fyra gånger sedan 2020 har länsstyrelsen inspekterat besättningen på en gård i Vallentuna. Det senaste besöket gjordes i april i år.

Redan förra året uppmanades fårägaren att omedelbart åtgärda en rad brister som tillsyn, avelsplan, skaderisker, utfodring och ligghall.

När länsstyrelsen återkom i år fanns de flesta bristerna kvar bland de 25 fåren.

Ägaren, en äldre person, hade inte märkt att ett lamm saknade ett ben och att såret inte läkt ordentligt.

Tackorna hade inte fått några boxar till lamningen och lammen fick ingen stödmatning. Flera tackor hade dåligt hull. Fåren hade inte fått hö på flera dagar, deras päls var tovig och smutsig av gödsel. De fick inte rent vatten och fick i stället dricka ur ett dike i närheten. Ägaren höll inte koll på aveln vilket lett till inavel. Det fanns djur som var omärkta och oregistrerade.

De påpekanden som gjorts genom åren har i de flesta fall inte lett till någon förbättring. Däremot har det upptäckts nya.

Länsstyrelsen bedömer att ägaren saknar förmåga att styra upp situationen och att djuren utsatts för "otillbörligt lidande" under en längre tid. Myndigheten har därför beslutat att djuren omedelbart ska tas om hand.