Trettio dagsböter, totalt 6 000 kronor.

Det blev påföljden för en anställd på Österåkeranstalten som nyligen dömdes för dataintrång i Attunda tingsrätt.

Den anställde hade, enligt Kriminalvårdens egen utredning, gjort ett 60-tal otillåtna slagningar i kriminalvårdens dataregister på 31 fångar, utan att det hade direkt koppling till hens tjänst.

Sökte på avliden

I tingsrätten dömdes den anställde för bara en av dessa – för att ha gjort en slagning på en avliden tidigare fånge.

I övriga fall ansåg tingsrätten inte att åklagaren kunde styrka att den anställde visste att hen gjorde fel eller ens var medveten om att det fanns en risk för att det var otillåtet.

Enligt den anställde, som erkänt slagningarna, var det olika bud om vilka regler som gällde på fängelset och en chef ska ha sagt att hen skulle veta ”allt om alla” fångar som hen arbetade med.

Straffad för relation med fånge

Kriminalvårdschefen Fredrik Thunberg, som vittnade i rätten, har en annan bild.

Enligt honom är anställda i Kriminalvården skyldiga att känna till reglerna som styr arbetet och det är inte tillåtet hämta information ur registren om andra fångar än de man direkt arbetar med. Det är också något man får lära sig i grundutbildningen när man börjar arbeta inom kriminalvården. Slagningar som bara görs av nyfikenhet är inte tillåtna. 

Som Mitt i tidigare rapporterat bestraffades den anställde redan förra året med fem dagars löneavdrag av Kriminalvårdens personalansvarsnämnd. Detta för att i samband med de otillåtna slagningarna även ha haft en "otillbörlig relation" med en av fångarna på anstalten.

Enligt domen arbetar den anställde kvar inom kriminalvården.

Domen kan överklagas.

LÄS MER:

Fängelseanställd åtalad för dataintrång