Österåker

Intresse och nyfikenhet för de intagnas kriminalitet samt en önskan att ”läsa på”.

Så förklarar en anställd på Österåkersanstalten att hen gjorde ett 60-tal obefogade slagningar, alltså slagningar som inte varit tjänsterelaterade, på 31 olika fängelsedömda personer i kriminalvårdsregistret.

Det framgår av en internutredning från Kriminalvården.

Nu har den anställde åtalats vid Attunda tingsrätt för dataintrång.

Fick löneavdrag

I ett av fallen som sticker ut gick den anställde in 15 gånger i registret för att läsa uppgifter om en fängelsedömd som den anställde säger sig fått ”en god kontakt” med.

Därför beslutade Kriminalvårdens personalansvarsnämnd, i samband med att fallet anmäldes till åtal, även att ge den anställde fem dagars löneavdrag för "olämplig relation".

I kriminalvårdsregistret kan man bland annat läsa om olika intagnas droganalyser, dagsanteckningar och särskilda villkor.

Straffet för dataintrång är böter eller upp till två års fängelse.

Enligt åtalet erkänner den anställde brott, men har under internutredningen bland annat försvarat sig med att reglerna varit otydliga och att hen inte fått tillräcklig utbildning.

Enligt Attunda tingsrätt har den åtalade ingen försvarare.

För brott där straffet brukar bli böter får man vanligen inte en offentlig försvarare. I stället kan den tilltalade (den åtalade) anlita en privat försvarare, men måste då bekosta detta själv.