År 2020 gick 984 elever på Björkhagens skola. Sedan dess har antalet barn på skolan minskat till 860.

Samtidigt pekar skolans budget mot ett mångmiljonunderskott vid årets slut. Därmed är kombinationen som leder till besparingarna inringade.

Facket: Största hittills i Stockholm

I höst är det 16 färre anställda i skolpersonalen på Björkhagens skola, vilket är den största neddragningen hittills i år i Stockholms stad enligt facket Sveriges Lärare.

– Det var ju inte så att det var guld och gröna skogar innan. Det innebär att personalen som är kvar får högre arbetsbelastning och att elever i behov av stöd drabbas och inte får det stöd de har rätt till, säger Hanna Garberg som är förhandlingsombud.

Hanna Garberg, Sveriges Lärare.

Hanna Garberg, Sveriges Lärare.

Privat

Olika syn

Hon ser risk för sämre måluppfyllelse, ökad stress, men också av hot och våld.

– Mellan elever, men också mellan elever och lärare. Det är något vi sett på andra skolor när man drar ner på personalen som hjälper till runt om. Barnskötarna kan ha flera funktioner på en skola som till exempel resurspedagog eller elevassistent på högstadiet. De är som krockkuddar och kan se när något är på väg att gå åt fel håll innan något hänt.

Skolans rektor Mats Strandler har en annan syn på saken.

– Jag förstår att Sveriges Lärare säger så. Men jag behöver titta på vad vi har för täckning i förhållande till antalet elever. Med två specialpedagoger, fyra speciallärare, normal bemanning på fritids och mellanstadieklubb och resurspersoner på högstadiet så har vi den täckning som vi behöver, säger han.

Färre klasser

I höst blir det tre förskoleklasser mot tidigare fyra. Det samma gäller också i årskurs 2 och 4.

– Men vi har fortfarande mindre klasser i snitt än vad som är vanligt i Stockholms stad.

Mats Strandler berättar också att det blir färre personal som jobbar på fritids och i en förberedelseklass för högstadiet till följd av färre elever.

– Jag känner mig trygg med organisationen och tror inte att det ska påverka måluppfyllelsen. Det finns skolor med större klasser som presterar bättre än Björkhagen och det finns skolor med samma klasstorlek som oss som presterar sämre än oss, säger Mats Strandler.

Men Hanna Garberg tror att den nya organisationen får konsekvenser.

– Jag förstår ju att han ska förhålla sig till budgeten och behöver försvara det här. Egentligen är det en fråga om finansieringssystemet av skolan i Sverige som bygger på skolpeng per elev och nyckeltal. Men de talen går inte att översätta till verkligheten, säger hon.