Om två år ska Abrahamsbergsskolan, en grundskola som invigdes 1946, ha tömts på sina cirka 700 elever i årskurserna F–9.

En omfattande renovering väntar.

Skolbarnen flyttar tillfälligt till en annan skola, i en annan stadsdel: Jacobiskolan i Vällingby.

Abrahamsbergsskolan är en av fem skolor i västerort som fram till 2031 ska genomgå omfattande renoveringsarbeten, något Mitt i skrivit om tidigare.

– Det är ett stort underhåll som planeras i Abrahamsbergsskolan, hela värmesystemet ska bytas ut, ventilationen ska förbättras, och man byter en del fönster. Och när vi ändå håller på och gör så här mycket passar vi på att förbättra tillgängligheten, brandsäkerheten ses över, säger Monica Strandgren, biträdande enhetschef på utbildningsförvaltningen.

Pågår i två år

I Abrahamsbergsskolan ska renoveringen pågå i två år, mellan januari 2026 och december 2027.

Under tiden som renoveringen pågår kommer skolbarnen att vara evakuerade till Jacobiskolan.

– Och då evakueras man till Jacobiskolan, en tomställd skola som vi använder för evakuering där vi har lokaler, säger Monica Strandgren.

Utbildningsförvaltningen har haft planer på att bygga en helt ny evakueringsskola för att klara att ta emot evakuerade skolbarn från de fem skolorna men har kommit fram till att det blir för dyrt.

I stället tas lokaler i Jacobiskolan i anspråk.

– Alternativet är att varje skola har en egen evakueringslösning. Men risken är att man kanske får vara evakuerade på flera skolor, det här är bästa lösningen för att samla ihop organisationen, alla elever går tillsammans, det tror vi är den bästa lösningen för verksamheten, säger Monica Strandgren.

"Bra lösning"

Catrin Borgå, huvudskyddsombud på fackförbundet Sveriges lärare, säger att hennes förbund tycker att evakueringslösningen staden har kommit fram till är en bra lösning.

– Vi tror att de har tagit fram en bra lösning, Jacobiskolan är en skola som ligger vid tunnelbanans gröna linje, samma linje som till Abrahamsbergsskolan, säger Catrin Borgå.

Däremot har Sveriges lärare synpunkter på renoveringsarbetena i Abrahamsbergsskolan. Här har Sveriges lärare fört fram att det finns behov av grupprum, uppehållsrum och kafeteria i Abrahamsbergsskolan, utrymmen som saknas i dag, enligt Catrin Borgå.

– Om man ger sig in i en större renovering tycker jag att man kan anpassa den till elever 2023, säger hon.

Mitt i har sökt den tjänsteperson på utbildningsförvaltningen som tidningen har blivit hänvisad till som den som kan svara på Sveriges lärares synpunkter. Den tjänstepersonen skriver i ett mejl att hen inte kan ge någon kommentar då hen inte känner till i vilket forum frågan har lyfts.