Den ligger mitt i Vällingby, är närmare 10 000 kvadratmeter stor och har stått tom sedan över ett år tillbaka. Nu gör staden förra Jacobiskolan till västerorts evakueringsskola.

Det betyder att den planerade evakueringsskolan i Råcksta, som med uppbyggda moduler skulle inhysa 900 elever och kosta flera hundra miljoner kronor, skrotas. Liksom det planerade idrottstältet intill.

– Vi har erbjudit utbildningsförvaltningen att hyra skolbyggnaden. Inhyrningen innebär en mer fördelaktig tidsplan och budget jämfört med den planerade tillfälliga evakueringsskolan, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på kommunala fastighetsbolaget Sisab som äger byggnaden.

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Sisab/Pressbild

Kan bli permanent skola

Sisab öppnar för att skolan på sikt även kan bli en permanent grundskola.

– På längre sikt ser utbildningsförvaltningen även att Jacobiskolan kan bli aktuell som en permanent grundskola, fortsätter Pella Bergsell.

Jacobiskolan blir västerorts evakueringsskola.

Jacobiskolan blir västerorts evakueringsskola.

Louise Bornhall.

Planen är nu att tusentals elever från fem skolor i västerort under olika perioder ska förflyttas till Jacobiskolan de kommande åren. Längst resväg kommer eleverna från Abrahamsbergsskolan och Nya Elementar få.

Totalt ska staden renovera de fem aktuella skolorna för runt en miljard kronor och renoveringsarbetet är tänkt att inledas under våren 2024.

Tillbaka i kommunal regi

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) säger till Mitt i om att utbildningsnämnden tackat ja till att ta tillbaka Jacobiskolan i kommunal drift:

– Det är välkommet att en enig nämnd beslutade gå vidare med förslaget att flytta in i skolan, säger Bjuggren.

Emilia Bjuggrren (S), skolborgarråd.

Emilia Bjuggrren (S), skolborgarråd.

Björn Dalin

– I stället för att bygga nytt kan vi nu möta behovet genom att nyttja befintliga lokaler, och det till betydligt lägre kostnader. Det är ett sätt att använda resurserna på bästa sätt.

Jacobiskolan stängdes 2022

Det var den 17 mars 2022 som Skolinspektionen beslutade att stänga muslimska Jacobiskolan, tidigare Al-Azharskolan. Tillsynsmyndigheten återkallade samtliga godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige, tidigare Al-Azhar-stiftelsen med anledning av bristande lämplighet i ledningskretsen. De hade sedan 2008 drivit skolan i Vällingby, men såväl stiftelsen som själva skolan var omstridd under flera år efter flera kontroverser.

Notan en knäckfråga

Staden hade aldrig någon spikrak väg mot evakueringsskolan i Råcksta. Bland de första buden framgick att skolan skulle stå klar redan hösten 2021, sedan blev budet hösten 2022, sedan hösten 2023.

Jacobiskolan blir västerorts evakueringsskola.

Jacobiskolan blir västerorts evakueringsskola.

Mikael Andersson

Kruxet har varit notan. Preliminärt landade investeringen på 233 miljoner kronor i en redovisning, och på detta följde ytterligare fördyringar. Detta har fått utbildningsförvaltningen att tveka.

Mellan 1960 och 2002 bedrev staden gymnasium i förra Jacobiskolan, under en stor del av tiden under namnet S:t Jacobi gymnasium.

Socialdemokraterna föreslog 2022 att Jacobiskolan borde göras till evakueringsskola i stället för skolbygget i Råcksta just för att undslippa investeringskostnaden.