Förverkligas. Ett av de medborgarförslag som blir verklighet är ett armbrytningsbord som kommer att sättas upp på Sätrabadet. Foto: Claudio Britos

Få Skärholmsbor ville påverka 2020

Hundrastgårdar, bassänger, övervakningskameror och utegym. Spännvidden är stor bland de medborgarförslag som kommit in till stadsdelsförvaltningen. Men de blir allt färre.

  • Publicerad 07:00, 14 jan 2021

De flesta förslag rör stadsutveckling.

Det är få Skärholmsbor som skickar sina medborgarförslag och idéer till stadsdelsförvaltningen. Vid denna tidnings pressläggning hade endast tio medborgarförslag kommit in under 2020.

– Vi har inte sammanställt året än, men det ser ut som att förslagen minskat under året och förra året med, säger Ann-Christine Sjösten, arkivansvarig på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Boendes egna idéer

I ett medborgarförslag kan boende i området komma med tankar och idéer som rör exempelvis parkmiljö, förskola, äldreomsorg, socialtjänst och demokrati.

Under 2020 kom det förslag gällande bland annat ett armbrytningsbord på Sätrabadet, en bassäng för vuxna i Sätradalsparken till att anlägga blommande ängar i Bredäng. Men också att sätta upp övervakningskameror vid återvinningsstationen i Vårbergs centrum samt att låta Skärholmsborna, i samarbete med konstnärer, vara med och skapa konst av kakel- och porslin i områdets gångtunnlar.

– De flesta förslag rör stadsutveckling, det är sällan de handlar om äldreomsorg, säger Ann-Christine Sjösten.

Flera av förslagen blir verkligen.

– Vi kommer att sätta upp ett armbrytningsbord vid Sätrabadet. Vi välkomnar spontanidrott för olika åldrar. Och vi har satt upp en mobil teleslinga för döva i våra lokaler efter önskemål från boende.

Skickar förslag rätt

Stadsdelsförvaltningen hjälper även till att vidarebefordra förslag som inte ingår i deras ansvarsområde.

– Vårbergs återvinningsstation är inte vårt område, men vi får mycket klagomål om problemen med skräp där. Vi kommer att gå vidare och se hur vi kan lösa dem, säger Ann-Christine Sjösten.

De har också fått ett förslag om att sätta upp bikupor i Perennparken, vilket förvaltningen tycker är en bra idé som lämnats vidare till Svenska bostäder.

2017 var något av ett rekord då stadsdelsförvaltningen fick in 41 medborgarförslag. 2018 var siffran 23, men många handlade dock om samma sak. 2019 inkom 10 medborgarförslag.

Så gör du för påverka

Skriv ett brev eller mejl till stadsdelen där det framgår att det är ett medborgarförslag, det ska även finnas en motivering.

Skriv kort och enkelt. Förslagsställarens namn är obligatoriskt, övriga kontaktuppgifter är också önskvärt.

Stadsdelsnämnden ansvarar för frågor om förskola, parkmiljö, socialtjänst, demokrati och omsorg för äldre. Förslag som rör andra områden kommer att skickas vidare till berörd förvaltning.

Inom ett år ska förslaget tas upp för beslut av politikerna på stadsdelsnämnden. Ofta går det snabbare än så.

Du bjuds in att vara med på sammanträdet och argumentera för ditt förslag.

Visa merVisa mindre