Kontroll. En och annan öl för mycket verkade ha serverats på flera krogar. Foto: Mostphotos

Få krögare klarade polisens kontroll

Synbart berusade människor, allmän oordning och gäster som sov. Få krogar på Södermalm höll måttet vid polisens kontroll.

  • Publicerad 15:50, 3 dec 2021

Det är ett beklämmande resultat

Förra helgen genomförde polisen tillsyn av krogar i staden, för att se om de regler som gäller vid försäljning av alkohol följs. Bland annat gäller att ingen i lokalerna får vara synbart berusad, att serveringsansvarig finns på plats och att god ordning råder.

Enligt kommunpolis Anders Lindberg besökte polisen tolv krogar på Södermalm. Tre av dem klarade sig utan anmärkningar.

– Det är ett beklämmande resultat. Oftast rör det sig om synbart berusade människor. På ett par ställen hittade vi till och med personer som sov. Det var fler brister än vi befarade

Personalbrist

Problemen kan till viss del härledas till pandemin, menar Anders Lindberg, då det på flera ställen råder personalbrist vilket kan göra det svårt att hålla koll i lokalerna.

– Sedan var det även löningshelg, vilket kan ha spelat in. Men har man svårt med personal får man också släppa in gäster därefter.

Krögarmöten

Anmärkningar förmedlas till ansvarig person på plats. Uppföljning ska ske med de krogar som inte klarade kontrollen.

– Alla krögare ska inte dras över en kam, men resultatet gav oss en indikation på att det här är frågor vi måste jobba vidare med.

Ett led i att förbättra situationen kan vara de krögarmöten som stadsdelen börjat med, menar Anders Lindberg. De hålls var sjätte vecka och samlar stadsdelen och krögare för att gemensamt hitta sätt att skapa en bättre miljö i nöjeslivet.