Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror hade 228 Vallentunabor i december varit arbetslösa i minst ett år.

Det är sju fler än månaden innan och motsvarar 1,3 procent av arbetskraften i kommunen.

Vallentuna hör till de kommuner i landet där andelen långtidsarbetslösa är lägst. Högst i riket är den i Botkyrka – 6,0 procent. I hela landet är snittet 3,0 procent.

Av dem som gått länge utan jobb är 114 är födda i Sverige, medan 107 är födda utomlands. Alltså är långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda i Vallentuna 0,8 procent. Bland utlandsfödda är den fyra gånger så hög: 3,4 procent.

Långtidsarbetslösheten är också vanligare bland äldre, även om den är låg även i den gruppen. Bland Vallentunabor mellan 55 och 64 år låg den på 2,0 procent, vilket fortfarande är en låg siffra.

Den totala arbetslösheten i länet ligger på 6,3 procent. I Vallentuna är den 3,5 procent.

Sysselsättningen väntas sjunka under lågkonjunkturen. Samtidigt råder arbetskraftsbrist i vissa branscher.