Friskolor. Stora skillnader mellan antalet friskolelever hos kommunerna. Foto: Mostphotos

Få av Järfällas elever går i friskola

Det är stor skillnad mellan kommunerna hur många elever som går i friskolor, enligt nya siffror. I Järfälla går lite drygt var tionde elev i en friskola – i grannkommunen Upplands Väsby är det varannan elev.

  • Publicerad 09:09, 24 aug 2021

Det råder stora skillnader mellan kommunerna i hur många av eleverna som går i friskolor, visar en sammanställning av Skolverkets siffror som nyhetsbyrån Siren gjort.

Upplands Väsby har flest friskoleelever i hela landet – hälften av barnen inskrivna i en friskola. Men i här i Järfälla ser det helt annorlunda ut, här går bara 13 procent av eleverna i en friskola. Det är bland de lägsta siffrorna i länet och även under snittet i landet, som ligger på 16 procent.

I ungefär en tredjedel av landets kommuner går alla elever i kommunal grundskola. I Stockholms län är det bara Nykvarn där så är fallet.

Drivs ofta som aktiebolag

Oftast drivs skolorna som aktiebolag.

– Den vanligaste juridiska formen för alla fristående skolenheter är aktiebolag. Det är 61 procent av de fristående skolenheterna som har ett aktiebolag som huvudman, säger Nina Beer, undervisningsråd på Skolverket, till Siren.

För att jämföra har Upplands Väsby 15 grundskolor, varav 10 är fristående. I Järfälla finns det 25 grundskolor varav 3 är fristående.

Statistiken gäller läsåret 2020/21 och elever i årskurs 1-9.