Kommunen är stor till ytan och antalet återvinningsstationer är lågt.

Det ser Beri Fajic som det främsta skälet att så lite återvinns i Vallentuna.

Det är producenterna av förpackningar som ansvarar för återvinningsanläggningarna genom organisationen FTI.

Kommunen har därför enligt Beri Fajic ingen möjlighet att få fram fler, om inte den ska bekosta dem själv.

– Men när vi planerar nya områden finns det reserverad mark för nya anläggningar.

Som exempel nämner han en andra återvinning i Lindholmen, en i Åby ängar och en i Kristineberg.

Samtidigt är det inte många bostadsrättsföreningar i Vallentuna som erbjuder sopsortering i sina fastigheter.

– Vi skulle vilja få både bostadsrättsföreningar och samfälligheter att erbjuda sina medlemmar bostadsnära insamlingar av förpackningar. Då blir mängden restavfall lägre och mindre behöver skickas till förbränning.

Trots att Vallentunaborna intar jumboplats bland Sörabs kommuner när det gäller sopsortering tycker Beri Fajic inte att de är så dåliga.

– Politikerna har beslutat att Vallentunaborna ska sortera ut matavfall och att det ska vara obligatoriskt. Nu är det nästan 8 000 hushåll som gör det. Vi anser att sorteringen fungerar bra.